Traditions which converge in Aquinas’ stand on sins of lust contra naturam

Carlos A. Casanova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.011

Abstrakt


Tradycje łączące się w stanowisku Akwinaty odnośnie do grzechów pożądania contra naturam

Artykuł dowodzi, że w studium grzechów przeciwko naturze Tomasz z Akwinu na pozór łączy biblijne i patrystyczne tradycje, ale także wplata greckie i romanistyczne tradycje filozoficzne. Tekst próbuje odpowiedzieć na pytanie, co oznacza przynależność do tradycji moralnej i obala relatywistyczną odpowiedź Gadamera na ten problem. W konkluzji autor, za Janem Pawłem II, ukazuje, że tylko metafizyczne, a nie jedynie hermeneutyczne rozumienie tradycji jest zgodne z wiarą katolicką.


Słowa kluczowe


grzechy contra naturam; tradycja moralna; pierwsze zasady praktyczne; relatywizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aquinas T. De Veritate, in: Corpus Thomisticum. E. Alarcón (ed.), Pamplona 2000. Latin editions of all of Aquinas works are taken from the same source.

Summa Contra Gentiles.

Summa Theologiae.

Summa Theologiae, Fathers of the English Dominican Province (trans.), New York 1947.

Commentary in Aristotle’s Nicomachean Ethics, C. J. Litzinger, O. P. (trans.), Notre Dame 1993.

Comentario al Libro de los Salmos, Tomo I. C. Casanova (trans.), Santiago 2014.

Aristotle. Nicomachean Ethics. D. Ross, J. L. Ackrill and J. O. Urmson (trans.) New York 1998.

Baglow, C. T. “The Principles of Ecclesial Nature. The Church in the Ephesians Commentary of St. Thomas Aquinas,” in Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutica Tools, Theological Questions and New Perspectives, P. Roszack and J. Vijgen (eds.), Madrid 2015, pp. 531-590.

Bonaventure, In Libros Sententiarum. Peltier (Ed.) Paris 1865.

Casanova, C. A. "Sobre la inadecuación de la filosofía hermenéutica para explicar la revelación divina", Anales de teología 17/1 (2015), pp. 65-83.

Gadamer, H.G. Verdad y método, Tomo I. Salamanca, 1993.

Gadamer, H. G. La diversidad de lenguas y la comprensión del mundo, in: Arte y verdad de la palabra, H. G. Gadamer, Barcelona 1998.

Grondin, J. Introducción a la hermenéutica filosófica, Barcelona 1999.

John Paul II. Encyclical Fides et Ratio, Rome 1998, Available here: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html. April 7th 2019.

MacIntyre, A. Three Rival Versions of the Moral Enquiry, Notre Dame 1990.

First Principles, Final Ends and Contemporary Philosophical Issues, Milwakee 1990.

Dependent Rational Animals, London 2009.

Paul Epistle to the Romans, in Novum Testamentum Graece. Druck 1998.

Plato. Meno, in Platonis Opera, Vol. 8, Burnet (ed.), Oxford 1903.

Phaedo, in Platonis Opera, Oxford 1903. Available online at the Perseus Project website. April 7th 2019.

Symposium, in Platonis Opera, Oxford 1903. Available online at the Perseus Project website. April 7th 2019.

Laws, in Platonis Opera, Oxford 1903. Available online at the Perseus Project website. April 7th 2019.

Republic, Pabón and Fernández Galiano (eds., trans.). Madrid 1969.

Silva, J. "Hermenéutica y verdad teológica", Teología y Vida 46 (2005), pp. 206-253, en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0049-34492005000100009&script=sci_arttext. April 7th 2009.

Vijgen, J. "Aristotle in Aquinas’ Biblical Commentaries", in Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, P. Roszack and J. Vijgen (eds.), Madrid 2015, pp. 287-346.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism