Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska

Sekretarze Redakcji

  1. Mirosława Buczyńska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
  2. ks. dr hab. Dariusz Iwański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktorzy tematyczni: Tomizm biblijny

  1. Piotr Roszak, Uniwersytet Nawarry, Pampeluna, Hiszpania; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
  2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor języka angielskiego

  1. dr Richard Bolt, Wielka Brytania

Redaktor języka hiszpańskiego

Redaktor języka niemieckiego

Redaktor języka włoskiego

Redaktor języka polskiego

  1. mgr Anna Mądry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism