No 1 (2013)

Spis treści

Tradycje geografii historycznej

O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Jan Kurowiak)
Stanisław Smolka
PDF
7-13
Położenie geograficzne Polski (uwagi wstępne Beata Konopska)
Stanisław Pawłowski
PDF
14-18

Artykuły

Bogumił Szady
PDF
19-38
Kamil Nieścioruk
PDF
39-47
G Strauchold
PDF
48-56
Lucyna Szaniawska
PDF
57-80
Teresa Bogacz
PDF
81-90
Waldemar Bukowski, Andrzej Janeczek
PDF
91-112
Anna Wrochna
PDF
113-118

Recenzje i omówienia

Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011, ss. 360 (Jacek Chachaj)
Mariusz Kulesza
PDF
119-124
Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego.Stan i perspektywy badań, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 200 (Wojciech Walczak)
Grzegorz Błaszczyk
PDF
125-126
Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Wrocław 2010, ss. 742 (Jacek Chachaj)
Marek Słoń
PDF
127-131
Praktyczny wymiar „historical GIS”:„International Journal of Applied Geospatial Research”, vol. 2 (2011), n. 4: Special Issue on the Past Informing the Future: Applied Geospatial Solutions,ed. R. Dobbs, M.B. Ruvane, ss. 108 (Bogumił Szady)
Robert Dobbs
PDF
132-133
Informacja czy dezinformacja?: Marek Gędek, Atlas historyczny wojen polskich, Bellona, Warszawa 2009, ss. 163 (Grzegorz Strauchold)
Marek Gędek
PDF
134-137
Historische Geographie (GeowisseHistorische Geographie (Geowissen kompakt) [Historical geography], Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, pp. 134 with several b/w images (Markus Naser)
Winfried Schenk
PDF
138-138
Historical Geography in Czechia: Historická geografie/Historical Geography, Vol. 38, No. 1, 2012, The Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, pp. 232 (Tomáš Burda)
Tomáš Burda
PDF
139-144
Микола Крикун, Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях. Статті і матеріали, Український католицький університет [Palatinates of Right-Bank Ukraine in the sixteenth through eighteenth centuries: studies and source materials], Гуманітарний факультет, Львів, 2012, ss. 702 (Irena Wodzianowska)
Микола Крикун
PDF
145-151

Komunikaty i sprawozdania

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Warszawa, 18 października 2012 r. [Commission of Historical Geography, Polish Historical Society, Warsaw, 18 October 2012]
Michał Gochna
PDF
152-152
„Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji. Problematyka badańnad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 września 2012 r. [Forgotten bridges, roads and crossings in Galicia. Problems of studies on transportation systems of the 18th–20th centuries, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 September 2012]
Zdzisław Budzyński, Joanna Kamińska-Kwak
PDF
153-155
„Sacrum w krajobrazie”. Sprawozdanie z XV Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, 25–27 września 2012 r. [Sacrum in landscape. A report from the 15th Interdisciplinary Scientific Seminary of the Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Lublin, 25–27 September 2012]
Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga
PDF
155-157
XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13–15 września 2012 r. [XXVI Polish Conference of Cartography Historians, Warszawa, 13–15 September 2012]
Jerzy Ostrowski
PDF
158-162


Partnerzy platformy czasopism