Struktura militarnego krajobrazu pozycji umocnionej z drugiej wojny światowej na przykładzie wybranych odcinków Pozycji Pomorskiej

Michał Kupiec, Magda Olejniczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SG.2020.02

Abstrakt


The paper presents an attempt of reconstructing the full, original structure of fragments of the Pomeranian Position in its final form from spring 1945, based on available materials and field works. This position in the cultural landscape of Pomerania has a special historical and landscape value due to the close relationship between the course of the Pommernstellung and physiographic conditions and the variety of identifiable relics.


Słowa kluczowe


Wał Pomorski, Pozycja Pomorska; Pommernstellung; Pomorze Zachodnie; fortyfikacja; struktura fortyfikacji; krajobraz kulturowy; krajobraz militarny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bochenek R., Od muru chińskiego do linii Maginota, Warszawa 1964.

Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.

Chylińska D., Fortyfikacje nowożytne jako element krajobrazu kulturowego na przykładzie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 18, 2006.

Chylińska D., Nowożytne fortyfikacje stałe – wybrane problemy zagospodarowania turystycznego, „Turystyka i Rekreacja”, 2, 2006.

Conflict landscapes and archeology from above, ed. B. Stichelbaut, D. Cowley, Dorchester 2016.

Cudny W., Rouba R., Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku, „Ochrona Zabytków”, 3–4, 2012.

Dudek M., Sadowski J., Fortyfikacje Wału Pomorskiego w Wałczu, Gliwice 2006.

The evolving boundaries of defence. An assessment of recent shifts in defence activities, ed. R. Bellais, Emerland, 2014 (Contributions to Conflict Management. Peace Economics and Development, 23).

Fortyfikacje w przestrzeni miast, red. A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.

Golczewski A., Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945, Poznań 1971.

Hesse R., LiDAR-derived Local Relief Models – a new tool for archeological prospection, „Archeological Prospection”, 17 (2), 2010.

Kaufmann J.E., Kaufmann H.W., Jurga R.M., Fortyfikacje Trzeciej Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obronne w II wojnie światowej, Poznań 2014.

Kiarszys G., Erased landscapes: conflict, memory and post-World War II landscape transformation in western Poland, w: Conflict landscapes and archeology from above, ed. B. Stichelbaut, D. Cowley, Dorchester 2016.

Kiarszys G., Banaszek Ł., Dostrzec i zrozumieć. Porównanie wybranych metod wizualizacji danych ALS wykorzystywanych w archeologii, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 22, 2017.

Klupsz L., Miejsce fortyfikacji we współczesnych aglomeracjach, w: Fortyfikacje w przestrzeni miast, red. A. Wilkaniec, M. Wichrowski, Poznań 2006.

Kupiec M., Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce Północno-Zachodniej od XIX do początków XXI wieku, Szczecin 2014.

Kupiec M., Dusza E., Potencjał turystyczny obiektów związanych z dawną Pozycją Pomorską, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 34, 2012.

McGarigal K., Cushman S.A., Ene E., FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical and Continuous Maps, „UMass Landscape Ecology Lab” (http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/ fragstats.html, dostęp: 7 maja 2020).

Marek A., Marszałek Ł., Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 7, 2018.

Michalak K., Wajda J., Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako walor kulturowy Drawieńskiego Parku Narodowego, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 18, 2011.

Miniewicz J., Perzyk B., Wał Pomorski, Warszawa 1997.

Murawski E., Bój o Pomorze. Ostatnie walki obronne na wschodzie, Oświęcim 2016.

Myga-Piątek U., Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Katowice 2012.

Perzyk B., Inwentaryzacja, waloryzacja i wytyczne do programu ochrony fortyfikacji Wału Pomorskiego w granicach woj. zachodniopomorskiego, [b.m.w.] 2001, mps, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Piasecki D., Ellwart J., Wał Pomorski, Gdynia 2014.

Pieńkowski P., Podlasiński M., Changes in forest cover of Szczecin Lowland from the 16th to the end of the 20th century, in relation to soil cover, „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series: Forestry”, 5 (2), 2002.

Plit J., Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Warszawa 2016 (Prace Geograficzne, 253).

Ramowy Program Ochrony i Rewitalizacji Zespołu Historyczno-Krajobrazowego Twierdzy Kraków, Kraków 2006, załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1294/06 z 25 października 2006 r.

Sabien S., Pierwszy etap budowy Pozycji Pomorskiej w świetle dokumentów z federalnego archiwum wojskowego we Freiburgu, „Cztery Historie”, 1 (2), 2015.

Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Waloryzacja jako podstawa turystycznego udostępnienia krajobrazu warownego, „Przestrzeń i Forma”, 26, 2016.

Woodward R., Looking at military landscapes: Definitions and approaches, w: The evolving boundaries of defence. An assessment of recent shifts in defence activities, ed. R. Bellais, Emerland, 2014 (Contributions to Conflict Management. Peace Economics and Development, 23).

Woodward R., Military landscapes: Agendas and approaches for future research, „Progress in Human Geography”, 38 (1), 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism