Autor - szczegóły

Prarat, Maciej, UMK, Polska

  • Vol 49 (2018) - Artykuły
    Historia przekształceń siedemnastowiecznego kościoła w zespole klasztornym Karczówka (Kielce) w świetle analizy więźb nawy i prezbiterium.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism