Autor - szczegóły

Markowski, Dariusz, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej WSP UMK

 • Vol 44 (2013) - Artykuły
  „Portret w twierdzy” (o nieznanym obrazie A. I. Korzuchina)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 44 (2013) - Artykuły
  „Atawistyczne zamiłowanie do materii” – o malarstwie Bronisława Kierzkowskiego i problematyce konserwatorskiej jego dzieł
  Abstrakt  PDF
 • Vol 44 (2013) - Artykuły
  Wybrane zagadnienia dotyczące sposobów nabywania własności dzieł sztuki i zabytków przez muzea
  Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism