Zastosowanie realkalizacji w konserwacji zabytków wykonanych ze zbrojonej zaprawy cementowej i betonu.

Aleksandra Gralińska-Grubecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2018.012

Abstrakt


Konserwacja zabytkowych rzeźb wykonanych ze zbrojonej zaprawy cementowej lub betonu stanowi trudny i wciąż nierozwiązany problem. Procesy korozyjne, a przede wszystkim karbonatyzacja wpływają na obniżenie pH cieczy porowej. Spadek pH skutkuje zmniejszeniem lub utratą właściwości ochronnych sztucznego kamienia w stosunku do zbrojenia, inicjując proces elektrochemicznej korozji żelaza. W przeciwieństwie do tradycyjnych inwazyjnych metod konserwacji, realkalizacja umożliwia przywrócenie wysokiego pH, wpływa na odtworzenie warstewki tlenkowej na zbrojeniu, zapewniając jednorodne właściwości betonu, a przede wszystkim zachowanie nienaruszonej oryginalnej powierzchni zabytku. W artykule omówiono zasady działania realkalizacji elektrochemicznej oraz dyfuzyjnej, ich wady oraz zalety. Podano przykłady poprawnie wykonanych realizacji oraz składy roztworów realkalizujących. W przeprowadzonych badaniach nad zabiegiem realkalizacji dyfuzyjnej uwagę zwrócono na ocenę wzrostu pH, równomierność zabiegu, ponadto jego wpływ na zmianę koloru impregnowanego materiału.


Słowa kluczowe


realkalizacja dyfuzyjna, zapobieganie korozji, konserwacja, rzeźby betonowe, rzeźby z zaprawy cementowej, stal zbrojeniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Araújo, Fernanda W. C., and Enio J. Pazini Figueiredo. “Realkalisation of the Carbonated Concrete Using Alkaline Solutions”. Quality of Structures and Advances in Materials 229 (2005): 19–32. Accessed August 23, ‎2010.

Banfill, Phil F. G. “Re-alkalisation of Carbonated Concrete – Effect on Concrete Properties“. Construction and Building Materials 4 (1997): 255–258. Accessed September 19, 2010. Doi: 10.1016/S0950-0618(97)00045-7.

Batis, George, Niki Kouloumbi, and Panagiota Pantazopoulou. “Protection of Reinforced Concrete by Coatings and Corrosion Inhibitors”. Pigment & Resin Technology 29, no. 3 (2000): 159–163. Accessed June 18, 2011. Doi: 10.1108/03699420010334312.

Bertolini, Luca, Maddalena Carsana, and Elena Redaelli. “Conservation of Historical Reinforced Concrete Structures Damaged by Carbonation Induced Corrosion by Means of Electrochemical Realkalisation”. Journal of Cultural Heritage 9, no. 4 (2008): 376–385. Accessed June 20, 2012. Doi: 10.1016/j.culher.2008.01.006.

Czarnecki, Lech, and Peter H. Emmons. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Kraków: Polski Cement, 2001.

Ćwiklińska, Barbara, Magdalena Firkowska, and Justyna Korchut, under the supervision of Aleksandra Gralińska-Grubecka and Anna Zaręba. „Nagrobek z betonowym przedstawieniem Chrystusa dźwigającego krzyż. Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich”. Restorer’s documentation, Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, 2013.

Gralińska-Grubecka, Aleksandra. „Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich popiersia Daniela Janasza”. Restorer’s documentation, Toruń 2012, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego in Szreniawa.

Gralińska-Grubecka, Aleksandra. „Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich popiersia Dezyderego Chłapowskiego”. Restorer’s documentation, Toruń 2012, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego in Szreniawa.

Gralińska-Grubecka, Aleksandra. „Procesy korozyjne i konserwacja profilaktyczna rzeźb ze zbrojonego betonu”. In Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, edited by Lidia Staniek, 40–48.

Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2015.

Gralińska-Grubecka, Aleksandra, and Jadwiga W. Łukaszewicz. “A Comparative Study of Anti-Corrosion Products for the Protection of Reinforcement in Monuments”. In Concrete Solutions 4th International Conference on Concrete Repair, edited by Michael Grantham, Viktor Mechtcherine, and Ulrich Schneck, 237–243. Dresden: Technische Universität, 2011.

Jaśniok, Mariusz, and Adam Zybura. „Badanie składu cieczy porowej betonu poddanego elektrochemicznej realkalizacji”. In Kontra 2002 Trwałość budowli i ochrona przed korozją,

the editorial staff are not given, 97–104. Zakopane: Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2002.

Jaśniok, Mariusz, and Adam Zybura. „O mechanizmach i trwałości zabiegu realkalizacji skarbonizowanego betonu”. In Kontra 2000 Trwałość budowli i ochrona przed korozją, the editorial staff are not given, 131–138. Zakopane: Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2000.

Klakočar-Ciepacz, Magdalena, and Piotr Falewicz. „Poszukiwanie nowych mieszanek inhibitorów migrujących”. In Kontra 2002 Trwałość budowli i ochrona przed korozją, the editorial staff are not given, 129–136. Zakopane: Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2002.

Kurdowski, Wiesław. Chemia materiałów budowlanych. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.

Łukaszewicz, Jadwiga W. Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2002.

Neville, Adam M. Właściwości betonu. Kraków: Polski Cement, 2000.

Paradowski, Bartosz, under the supervision of Aleksandra Gralińska-Grubecka and Katarzyna Polak. „Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich popiersia Michała Drzymały”. Restorer’s documentation, Toruń 2016, Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK in Toruń.

PN-B-01807:1988. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe – zasady diagnostyki konstrukcji.

Vector Corrosion Technologies. “Norcure® Re-Alkalization – Concrete Corrosion Repair“. Acessed February 16, 2018. https://www.vector-corrosion.com/norcure-re-alkalization.

Zybura, Adam. „Szczególne metody zabezpieczeń obiektów”. In Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Konstrukcje żelbetowe, edited by Ireneusz Jóźwiak, Wojciech Biliński, Zbigniew Dzierżewicz, Zbysław Kałkowski, Janusz Krasnowski, Włodzimierz Starosolski, Zbigniew Walawski, Jan Wiśniowski, and Jan Witkowski, vol. 3, 279–320. Ustroń: Amgraf, 2002.

Zybura, Adam. Zabezpieczanie konstrukcji żelbetowych metodami elektrochemicznymi. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2003.

Zybura, Adam, and Andrzej Śliwka. “O skuteczności zabezpieczenia przed korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych inhibitorami migrującymi”. Ochrona przed Korozją 1 (2008): 3–10.


Partnerzy platformy czasopism