INTERDYSCYPLINARNOŚC MARKETINGU W ŚWIETLE PSYCHOLOGICZNYCH ASPEKTÓW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Dominika Porowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.041

Abstrakt


Współcześnie jednym z głównych wyzwań, które stoją przed marketingiem jest konieczność zrozumienia motywacji konsumenta i czynników, które znacząco wpływają na podejmowane przez niego decyzje. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe aspekty psychologicznych aspektów marketingu, które uświadamiają rolę podświadomych procesów zachodzących w czasie podejmowania decyzji konsumenckich oraz prezentuje wyniki badań opartych o dwie wybrane heurystyki.

Słowa kluczowe


marketing; psychologia; heurystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonides G., Van Radij W.F., (2010), [w:] Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.

Ariely D., (2008), Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.

Aronson E., Wilson T., Akert R., (1997) Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Białoń L. (red.), (2011) Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Camerer C.F., Loewenstein G., Rabin B., [w:] Zalega T., (2015) Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki, „Studia i Materiały”, nr 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW.

Dudziak S., (2013) Ekonomia behawioralna – interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych, „Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 32.

Jaworska E., (2015) Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej – wybrane zagadnienia, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 389.

Jonassen, C. T., (1959) Contributions of Sociology to Marketing, “Journal of Marketing”, vol 24.

Kahneman D., (2011) Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux.

Kozielski R., Mardosz A., Matuszewska A., (2017) Sukces rynkowy organizacji, wyd. Nieoczywiste, Warszawa.

Lipka A., (2015) Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniu nabywców, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, nr 11.

Łupicka A., (2016) Paradygmaty w nauce o zarządzaniu. Potrzeba uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol 1.

Mowell J.C. [w:] Światowy G., (2010) Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.

Raela M., Herseni T., [w:] Gradinaru A., (2014) Behavioral Economics and the need of psycholgy in economic research [w:] The USV Annals of Economics and Public Administrations, vol. 14.

Rosa G. (red.), (2012) Zarządzanie marketingowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Rudawska E., Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., (2008) Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa.

Rudnicki L. [w:] Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., (2011) Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Silk A. J., (2008) Czym jest marketing?, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Sobczyk G., (2008) Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa.

Stasiuk K., Maison D., (2014) Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.

Światowy G., (2010) Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.

Wensley R., Witz B.A. (2002), (red.), Handbook of marketing, wyd. Sage, Londyn.

Wilkinson, N, (2015) [w:] Zalega T.,Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki, „Studia i Materiały”, nr 1.

Winick C., (1961) Anthropology’s Contributions to Marketing, “Journal of Marketing”, vol 25.

Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., (2011) Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism