DOTACJA INWESTYCYJNA JAKO NARZĘDZIE MODYFIKACJI MODELU BIZNESU

Marian Oliński, Piotr Szamrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.020

Abstrakt


Dotacje inwestycyjne były w ostatnich latach popularnym instrumentem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej. Pomoc ta miała na celu dokonanie diametralnych zmian w prowadzonych biznesach. Jeśli uznać, iż model biznesu przesądza o logice prowadzonego przedsięwzięcia, to przyjąć należy,  iż pomoc ta powinna zrekonfigurować modele biznesu w badanych przedsiębiorstwach. Dopiero wtedy można przesądzać o długotrwałych, pozytywnych efektach udzielonego wsparcia.

Słowa kluczowe


model biznesu; małe i średnie przedsiębiorstwo; dotacja inwestycyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aspara J., Lamberg J., Laukia A., Tikkanen H., (2013), Corporate Business Model Transformation and Inter-Organizational Cognition: The Case of Noki, „Long Range Planning”, Vol. 46.

Amit R., Zott C. (2010), Business Model Design: An Activity System Perspective, „Long Range Planning”, Vol. 22.

Baden-Fuller C., Morgan M., (2010), Business models: practice and theory, „Long Range Planning”, Vol. 43.

Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2010), From Strategy to Business Models and onto Tactics, „Long Range Planning”, Vol. 22.

Chesbrough H. Rosenbloom R. S., (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from xerox corporation’s technology spin-off companies, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 11.

Cyfert, S. i Krzakiewicz, K. (2011), Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy [w]: Krupski R.(red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Cyfert S., (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Doligalski T. (red.), (2014), Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Falencikowski, T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.

Johnson M., Christensen C., Kagermann H, (2008), Reinventing your business model, „Harvard Business Review”, Vol. 86.

Krupski R., (2014), Koncepcja strategii przedsiębiorstwa z perspektywy zasobowej ukierunkowanej na okazje [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.

Lambert T. (1999), Problemy zarządzania, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Magretta J. (2002). Why Business Models Matter?, „Harvard Business Review”, Vol. 80.

Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., (2014), Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.

Olesiński Z., (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Osterwalder A., Pigneur Y. (2002), An e-Bussines Model Ontology for Modeling e-Business, Słowenia:15th Bled electronic commerce conference.

Osterwalder A., Pigneur, Y. (2010), Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Petrykowska J., (2013), Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności [w:] Wiśniewska A. (red.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Prahalad C.K, Ramaswamy V., (2005), Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stańczyk-Hugiet, E.I.,, (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning”, Vol. 43.

Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J. (2010), Business models in project business, International Journal of Project Management, Vol. 28.

Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, (2014), [w:] Krupski R.(red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.

Zott C., Amit R., (2008), The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance, „Strategic Management Journal”, Vol. 29.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism