Wpływ wsparcia udzielanego małym przedsiębiorstwom na kształtowanie ich modelu biznesu

Marian Oliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.016

Abstrakt


Badanie efektów, jakie przynosi wsparcie udzielane małym przedsiębiorstwom, jest obecnie jednym z głównych obszarów badawczych, zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się tym segmentem gospodarki. Jednym ze sposób badania tych efektów, może być identyfikacja zmian, jakie dane wsparcie wywiera na kształt modelu biznesu wspieranego przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule zaprezentowano takie podejście – badano, jakie elementy składowe modeli biznesowych badanych przedsiębiorstw zostaną zmodyfikowane, oceniając tym samym istotność otrzymanego wsparcia. 


Słowa kluczowe


model biznesu; małe przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afuach A., Tucci Ch.L. (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Amit R., Zott C. (2010), Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, Vol. 22.

Applegate L.M., (2000), E-business models: ma king sense of the internet business landscape, w: G. Dickson, G. DeSanctis (red.), Information Technology and the Future Enterprise, New Models for managers, Prentice-Hall, Nowy York.

Boulton R., Libert B., Samek S., (2001), Odczytując kod wartości, WIG-Press, Warszawa.

Brzóska J., (2007), Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Chesbrough H., (2010), Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning, Vol. 43.

Cyfert S., Krzakiewicz K. (2011), Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, w: R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Falencikowski T., (2012), Model biznesu dla Polski współczesnym wyzwaniem gospodarczym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 115, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Falencikowski T., (2013), Spójność modelu biznesu, CeDeWu, Warszawa.

Gancarczyk M., (2010), Wsparcie publiczne dla MSP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna handlowa w Warszawie, Warszawa.

Obłój K., (2010), Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Osterwalder A., Pigneur Y., (2002), An e-Bussines Model Ontology for Modeling e-Business. Słowenia:15th Bled electronic commerce conference.

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, Communications of the Association for Information Systems, Volume 16.

Osterwalder A., Pigneur Y., (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Porter M.E., (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, Nowy York.

Rokita J., (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stankiewicz M.J., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.

Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, Vol. 43.

Timmers P., (1998), Business models for electronic markets, Electronic Market, Tom 8 nr 2.

Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J. (2010), Business models in project business, International Journal of Project Management, Vol. 28.

Wit de B., Meyer R., (2007), Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez tworzenie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wolański R., (2004), Realizacja polityki budżetowej w Polsce w kontekście wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: M. Piałucha (red.), Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyt Naukowy nr 15 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wrocław.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism