Marketingowe narzędzia oddziaływania władz samorządowych na rozwój gminy na przykładzie gminy Czarna

Wiesław Szopiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.019

Abstrakt


Opracowanie ukazuje marketingowe aspekty funkcjonowania gminy. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących się do zagadnień marketingu terytorialnego, autor przedstawił wyniki badań własnych na temat oceny stopnia zaawansowania aktywności marketingowej analizowanej gminy. Rezultaty badań pozwalają na stwierdzenie, że mimo coraz bardziej zauważalnych działań marketingowych i stosunkowo dobrych ocen mieszkańców w zakresie marketingu, jego organizacja w badanej gminie jest wciąż bardzo rozproszona i ograniczona.


Słowa kluczowe


gmina; marketing terytorialny; władze samorządowe; rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudzik S., (1998), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, problematyka prawna, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.

Frankowski Z., (2000), Marketing w zarządzaniu gminą, [w:] Z. Frankowski (red.), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły w Ciechanowie, Ciechanów.

Langer W., (2006), Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Szromnik A., (2002), Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. CXII, Warszawa.

Szromnik A., (2007), Marketing terytorialny – miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.

Urban S. (2004), Marketing terytorialny jako czynnik pobudzający przedsiębiorczość, [w:]

S. Urban (red.), Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Żabińska T., Orientacja marketingowa gminy, [w:] L. Żabiński (red.), Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism