Dysproporcje w ocenach poziomu zaopatrzenia podkarpackich firm handlu detalicznego żywnością

Piotr Cyrek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.018

Abstrakt


Zasadniczym aspektem niemal wszystkich rodzajów działalności gospodarczej jest sfera zaopatrzenia. Ma ona szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach handlowych, których podstawowym zadaniem jest transformacja układu masy produkcyjnej na asortyment handlowy poszukiwany przez nabywców. Sprawne zaopatrzenie stanowi warunek konieczny, umożliwiający realizację tego zadania. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, w których podjęto próbę określenia, jakimi czynnikami kierują się handlowcy prowadzący firmy obrotu detalicznego żywnością na obszarze województwa podkarpackiego w wyborze źródeł dostaw. Autoocenę poziomu zaopatrzenia badanych firm zestawiono z oceną dokonaną przez klientów. Dodatkowo oceny te skonfrontowano z wynikami na temat faktycznej realizacji zakupów poza placówką, w której planowano nabycie towarów, a co wynikało z niedoborów asortymentowych w sklepie.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie; handel detaliczny; firmy handlowe; klienci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J. (red.), (1998), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.

Chudy S., Pietraszewski M., (2003), Ekonomika handlu, cz. 1, Wyd. eMPi2, Poznań.

Cyrek P., (2010), Polityka zaopatrzenia przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością a ich sytuacja ekonomiczna, „Logistyka”, nr 3 – Logistyka Nauka (publikacja CD).

Pałasz L., (2004), Organizacja i ekonomika handlu wewnętrznego, Szczecin.

Szulce H., (1998), Struktury i strategie w handlu, Wyd. PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism