Relacje z klientami jako istotny element zarządzania MŚP w czasach dekoniunktury gospodarczej

Jacek Markiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.015

Abstrakt


Sytuacja dekoniunktury gospodarczej wymaga od przedsiębiorstw stosowania coraz nowszych i efektywniejszych metod wykorzystywanych w procesie zarządzania. W szczególności dotyczy to sektora MŚP, dla którego prawidłowe relacje z klientami powinny stanowić istotny element tego procesu. Jednym z nich jest tworzenie i zarządzanie portfelem klientów skoncentrowanym na wartość. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia relacji oraz korzyści z nich płynących.

Słowa kluczowe


zarządzanie; relacje; wartość; klient

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bławat T., (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk.

Burlita A., Maniak G., Zelek A., (2011), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.

Flejtarska E., Gracz L., Smalec A., (2008), Marketing partnerski. Wybrane problemy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Gordon I. H., (2001), Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa.

Grönroos Ch., (2011), Value Co-Creation In Service Logic. A Critical Analysis, Marketing Theory, Vol. 11. DOI: http://dx.doi.org/10.1177%2F1470593111408177

Homburg Ch., Steiner V., Totzek D., (2009), Managing dynamic in a customer portfolio, „Journal of Marketing”, Vol. 37, DOI: http://dx.doi.org/10.1509%2Fjmkg.73.5.70

Jarosz M., (2001), Słownik wyrazów obcych, Wyd. Europa, Wrocław.

Jiao J., Zhang Y., (2005), Product portfolio planning with customer – engineering interaction, IIE Transactions, Vol. 37, DOI: http://dx.doi.org/10.1080%2F07408170590917011

Johnson M. D., Selnes F., (2004), Customer Portfolio Management: Toward a Dynamic Theory of Exchange Relationship, „Journal of Marketing”, Vol. 68, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/ 10.1509%2Fjmkg.68.2.1.27786

Markiewicz J., (2013), Koncepcja zarządzania portfelem klientów w polskich MSP – szanse i bariery, [w:] E. Urbańczyk (red.), Współczesne problemy gospodarki polskiej. Materiały z IX Konferencji Doktorantów, Szczecin 11 maja 2013, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, (2013), PARP, Warszawa.

Rudawska E., (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism