Uwarunkowania kulturowe zarządzania przedsiębiorstwem typu „born global”

Kamil Szulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.008

Abstrakt


Pomimo rozwoju procesów globalizacji, działalności korporacji transnarodowych na rynek wychodzą coraz to nowe przedsiębiorstwa, które starają się natychmiast działać na arenie międzynarodowej. Próbują konkurować z podmiotami, które od lat działają w branży, mając ogromne zasoby kapitału, wykwalifikowanych menedżerów oraz bogate doświadczenie. Przedsiębiorstwa typu ,,born global'” to jednostki szczególne, wyróżniające się zarówno sposobem działania, produktem, jak i usługą. Przedsiębiorstwa te na swojej drodze napotykają coraz to zróżnicowane problemy związane z zarządzaniem. Globalizacja i w efekcie biznes międzynarodowy stanowią wyzwanie dla zarządzania takim przedsiębiorstwem, a dokładniej zarządzaniem międzynarodowym. Działalność przedsiębiorstwa typu ,,born global” obejmuje cały świat, w związku z czym w swojej działalności styka się z wieloma różnymi kulturami.

Słowa kluczowe


born global; zarządzanie międzynarodowe; zarządzanie kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojewska B., (2008), Uwarunkowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym, [w:] Wachowiak P. (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.

Borghoff T., (2000), Evolutionary Theory of the Globalisation of Firms, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.

Glinka B., (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Nowakowski M. K. (red)., (2005), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Penc J., (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi, (2012), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji. Wydanie specjalne, Drukarnia i Wydawnictwo Piktor S.C., Łódź.

Przybylska K., (2010), Born global – nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, ,,Gospodarka Narodowa”, nr 7–8.

Rozkwitalska M., (2007), Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism