Specyfika i znaczenie wewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa

Dawid Szostek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.005

Abstrakt


W artykule podjęto rozważania na temat wizerunku przedsiębiorstwa. Wizerunek przedsiębiorstwa jest dziś jedną z najcenniejszych przewag konkurencyjnych na rynku. Wynika to z faktu, że pozwala rozpoznać ofertę konkretnej organizacji wśród wielu podobnych ofert. Autor skoncentrował się na wizerunku wewnętrznym, jego istocie i znaczeniu dla każdej organizacji. Jest to wizerunek postrzegany przede wszystkim przez pracowników. W związku z tym, że pracownicy są jednym z bardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat przedsiębiorstwa, wizerunek przez nich postrzegany staje się udziałem innych grup interesariuszy. W związku z tym bardzo istotne jest poznanie mechanizmów kształtowania wewnętrznego wizerunku organizacji.

Słowa kluczowe


wizerunek przedsiębiorstwa; wizerunek wewnętrzny; pracownicy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J., (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Baruk A. I., (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.

Bernstein D., (1986), Company Image and Reality. A Critique of Corporate Communications, Holt, Reinhart and Winston Ltd., Eastbourne.

Biały A., (29.09.2008), Bojkoty bardziej realne, „Rzeczpospolita”.

Britt S. H., (1971), Psychological Principles of the Corporate Imagery Mix, „Business Horizons”, June, Vol. 14; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(71)90118-2

Budzyński W., (2008), Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, POLTEXT, Warszawa.

Christiansen L. T., Askegaard S., (2001), Corporate identity and corporate image revisited.

A semiotic perspective, „European Journal of Marketing”, 3–4, Vol. 35; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/03090560110381814

Cornelissen J. P., (2000), Corporate image: an audience centred model, „Corporate Communications: An International Journal”, 2, Vol. 5; DOI: http://dx.doi.org/ 10.1108/13563280010372540

Cornelissen J. P., Elving W. J. L., (2003), Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants, „Corporate Communications: An International Journal”, 2, Vol. 8; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/1356328031047553

Fiedler L., Becker J. U., Kirchgeorg M., (2009), Unternehmens- und Stakeholderkommunikation als Einflussfaktoren des Unternehmensmarkenimages, „Marketing Zeitschrift für Forschung und Praxis”, 3.

Flaviàn C., Guinalíu M., Torres E., (2005), The influence of corporate image on consumer trust.

A comparative analysis in traditional versus internet banking, „Internet Research”, 4,

Vol. 15, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/10662240510615191

Hatch M. J., Schultz M., (1997), Relations between organizational culture, identity and image, „European Journal of Marketing”, 5–6, Vol. 31, DOI: http://dx.doi.org/ 10.1108/03090569710167583

Hultén B., Broweus N., van Dijk M., (2011), Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.

Kennedy S. H., (1977), Nurturing corporate images. Total communication or ego trip?, „European Journal of Marketing”, 1, Vol. 11, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005007

Martineau P., (1958), Sharper Focus for the Corporate Image, „Harvard Business Review” November–December, Vol. 36.

Schmitt B. H., Simonson A., Marcus J., (1995), Managing Corporate Image and Identity, „Long Range Planning” October, Vol. 28, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-6301(95)00040-P

Schwan K., Seipel K. G., (1997), Marketing kadrowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Urbaniak M., (2003), Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism