Marketingowa i rynkowa reorientacja organizacji oraz jej związek z procesem adaptacji organizacji

Iwona Escher

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.001

Abstrakt


Marketingowa i rynkowa reorientacja to pojęcia należące do jednych z najczęściej pojawiających się w obszarze teorii lub praktyki marketingowej. Do dziś nie doczekały się jednak jednoznacznej interpretacji – bywają stosowane jako terminy sobie równoważne tudzież są traktowane jako synonimy marketingowej lub rynkowej orientacji. Rozważania prowadzone w niniejszym artykule zmierzają w kierunku zaproponowania ich definicyjnego ujęcia, a w dalszej kolejności – wykazania, w jaki konkretnie sposób wpisują się one w problematykę adaptacyjności organizacji (z którą często, choć zwykle bez głębszej analizy, łączone są na gruncie literatury z zakresu marketingu i zarządzania). Artykuł stanowi kontynuację rozważań poczynionych przez autorkę w opracowaniu pt. Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego [Escher 2012, s. 57–76], w którym (w oparciu o rozwiązania dostępne w dorobku nauk systemowych) zaproponowane zostało m.in. definicyjne ujęcie adaptacji organizacji oraz dwudzielna klasyfikacja zmian organizacyjnych, którym można przypisać charakter adaptacyjny.


Słowa kluczowe


marketingowa i rynkowa orientacja organizacji; marketingowa i rynkowa reorientacja organizacji; adaptacja organizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bennett R., Cooper R., (1981), Beyond the Marketing Concept, „Business Horizons”, Vol. 22;

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(79)90088-0.

Czubała A., Jonas A., (1999), Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw, [w:] J. Altkorn (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Deshpandé R., (1999), Developing a Market Orientation, Sage Publications, Thousand Oaks.

Escher I., (2009), Marketingowa koncepcja, marketingowa orientacja czy rynkowa orientacja?

O tych i innych nieporozumieniach wokół kluczowych terminów marketingowych, Kwartalnik Naukowy „Pieniądze i Więź”, nr 4.

Escher I., (2011a), Orientacja marketingowa i orientacja rynkowa jako efekt implementacji marketingu w organizacjach, [w:] K. Andruszkiewicz (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

Escher I., (2011b), Zmiany organizacyjne towarzyszące reorientacji marketingowej i rynkowej przedsiębiorstw działających w Polsce, [w:] S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” (cz. 2, t. 1), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Escher I., (2012), Adaptacja organizacji i jej elementy z perspektywy ujęcia systemowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XXXIX, z. 407, Toruń; DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.005.

Fonfara K., (1999), Dylematy wdrażania orientacji marketingowej przez polskie przedsiębiorstwa, [w:] J. Altkorn (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Fonfara K., (2001), Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, nr 12.

Fonfara K., (2002), Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach – wnioski i dylematy, [w:] L. Żabiński i K. Śliwińska (red.), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.

Gomółka Z., (1986), Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo USz, Szczecin.

Gościński J., (1982), Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa.

Han J. K., Namwoon K., Rajendra K. S., (1998), Market Orientation and Organizational Performance: Is Innovation a Missing Link?, „Journal of Marketing”, Vol. 62; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1252285.

Houston F. S., (1986), The Marketing Concept: What It Is and What It Is Not, „Journal of Marketing”, Vol. 50; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251602.

Jaworski B. J., Kohli A. K., (1993), Market Orientation: Antecedents and Consequences, „Journal of Marketing”, Vol. 57; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251854.

Kaczmarczyk S., (2006), Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych, Kwartalnik Naukowy „Pieniądze i Więź”, nr 1.

Kohli A. K., Jaworski B. J., (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, „Journal of Marketing”, Vol. 54; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251866.

Kohli A. K., Jaworski B. J., (1993), Markor: A Measure of Market Orientation, „Journal of Marketing Research”, Vol. 30 Issue 4; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3172691.

Kotler P., (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.

Koźmiński A. K., (1976), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa.

Krzyżanowska M., (2002a), Tożsamość orientacji przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek”, nr 3.

Krzyżanowska M., (2002b), Intensywność orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, „Marketing

i Rynek”, nr 6.

Lusch R. F., Laczniak G. R., (1987), The Evolving Marketing Concept, Competitive Intensity and Organizational Performance, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 15; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02722166.

Misiąg F., (2001), Metodyczne problemy badania orientacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 10.

Mruk H., (1995), Konflikty towarzyszące wprowadzaniu marketingu w przedsiębiorstwie (cz. 1), „Marketing i Rynek”, nr 2.

Narver J. C., Slater S. F., (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, „Journal of Marketing”, Vol. 54; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251757.

Pelham A. M., (2000), Market Orientation and Other Potential Influences in Small and Medium-Sized Manufacturing Firms, „Journal of Small Business Management”, No. 38 (1).

Sala J., Smoleń T., (1999), Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach, „Marketing i Rynek”, nr 12.

Slater S. F., Narver J. C., (1994a), Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation Performance Relationship?, „Journal of Marketing”, Vol. 58; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1252250.

Slater S. F., Narver J. C., (1994b), Market Orientation, Customer Value, and Superior Performance, „Business Horizons”, Vol. 37; http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(94)90029-9.

Slater S. F., Narver J. C., (2000), The Positive Effect of a Market Orientation on Business Profitability: A Balanced Replication, „Journal of Business Research”, No. 48 (1); http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(98)00077-0.

Sobol E. (red.), 2003, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.

Żabiński L., (1998), Zarządzanie marketingowe. Istota – koncepcje – problematyka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism