Forward, Polonia! A Review of Online Educational Initiatives for Polish Diaspora

Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska, Kamila Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.010

Abstrakt


Marsz Polonia! Przegląd internetowych inicjatyw edukacyjnych na rzecz Polonii

Niniejszy tekst ma charakter przeglądowy. Zaprezentowano w nim przykłady internetowego wsparcia oświaty polonijnej, promocji Polski i polskiej kultury poprzez bezpłatny dostęp do źródeł internetowych, w tym otwartych zasobów edukacyjnych i kursów e-learningowych. Punktem wyjścia jest zrozumienie problemów środowisk polonijnych oraz chęć opracowania mapy treści, stanowiącej ofertę oświatową uwzględniającą potrzeby edukacyjne i społeczno- kulturalne Polonii. Podjęta inicjatywa może również służyć wzmocnieniu działań polskich katedr naukowych na uczelniach zagranicznych, szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, nauczycieli, organizacji polonijnych, którzy swoją ciężką pracą i osobistym zaangażowaniem dbają o polską kulturę, tradycję, język, narodowe wartości za granicami kraju i potrzebują wsparcia polskiego rządu, instytucji oświatowych, a także środowisk akademickich.


Słowa kluczowe


Polonia; edukacja; zasoby internetowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biblioteka internetowa Wolne lektury, https://wolnelektury.pl/info/o-projekcie/ [dostęp: 2-0.03.2017].

Dyczewski, Leon. Kultura w całościowym planie rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2011.

Historia dla dzieci, http://historiadladzieci.pl/o-projekcie.html [dostęp: 22.03.2017].

Historia dla Polonii, http://www.historiadlapolonii.pl/ [dostęp: 26.06.2017].

Instytut Pamięci Narodowej, Portale-Pamięć.pl, https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale/33352,Pamiecpl.html [dostęp: 22.03.2017].

Kwiatkowska, Wioletta, Majewska, Kamila, Skibińska, Małgorzata. “Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online”, E-mentor 1(68) (2017), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/68/id/1288/ [dostęp: 26.06.2017].

Majewska, Kamila. “Multimedialne gry dydaktyczne w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej”. In: Lifelong Learning, ed. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, p. 169–176. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2015.

Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych, https://men.gov.pl/wp-content/ uploads/2013/07/mapa_oze.pdf [dostęp: 17.01.2017]

Nasza szkoła – darmowe podręczniki dla kl. I–III, https://naszelementarz.men. gov.pl/category/dla-nauczycieli/ [dostęp: 2-0.03.2017]

Ninateka, http://ninateka.pl/strona/jak-korzystac [dostęp: 22.03.2017].

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), http://www.orpeg.pl/ index.php/home/o-orpeg [dostęp: 26.06.2017].

Pietras, Tomasz. Wirtualne Muzeum Orła Białego, http://orzelbialy.edu.pl/ blog/ [dostęp: 22.03.2017].

Podręcznik internetowy. Włącz Polskę, http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=762 [dostęp: 2-0.03.2017].

Polski Uniwersytet Wirtualny, http://www.puw.pl/ [dostęp: 26.06.2017].

Polskie Szkoły Internetowe Libratus, https://www.libratus.edu.pl/ [dostęp: 26.06.2017].

Polskie szkoły internetowe... ale w przeważającej mierze nie w Polsce, czyli edukacja domowa dla emigracji, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2016/01/ polskie-szkoy-internetowe-ale-nie-w.html [dostęp: 26.06.2017].

Portal Edukacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, http://portal.umk.pl/ [dostęp: 26.06.2017].

Portal historyczny polishhistory.pl, http://www.polishhistory.pl/index.php?id=97[dostęp: 22.03.2017].

Sękowska, Elżbieta. Język emigracji polskiej w świecie: Bilans i perspektywy badawcze. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism