The Educational Fortunes of the Three Waves of Polish Emigration to Australia in its historical and Cultural Context

Jarosław Korczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.006

Abstrakt


Problematyka skupia się dokonaniu charakterystyki trzech fal polskiej emigracji do Australii ze szczególnym uwzględnieniem wątku edukacyjnego. Dokonując analizy historycznej polskiej emigracji w Australii można by ich wyróżnić więcej. Najważniejsze są jednak powiązane z takimi wydarzeniami historycznymi w Polsce jak: druga wojna światowa, działalność opozycji solidarnościowej oraz przemiany ustrojowe po 1989 roku. Punktem zwrotnym był 1947 rok, w którym obecność Polaków na antypodach stała się zauważalna. W miarę upływu czasu i zaistnieniu ważnych politycznie wydarzeń w Polsce ilość emigrantów w Australii rosła. Każda z fal różniła się jednak w wielu aspektach od poprzedniej, co miało znaczący wpływ również na losy edukacyjne emigrantów.  


Słowa kluczowe


edukacja w Australii; Polonia australijska; losy edukacyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Desmond, Cahill, “John Potaski, Australia’s First Polish Settler A Problematic Beginning”. In: Polonia in Australia: challenges and possibilities in the new millennium. ed. Elizabeth Drozd, Desmond Cahill, 1–8. Vic.: Common Ground Publishing, 2004.

Drozd, Elizabeth. They have come a long way: The settlement of the 1980s wave of Polish immigrants in Melbourne. Melbourne: Australian Polish Community Service. 2001.

Drozd, Elizabeth. “Managing an Ethnic Welfare Agency A Case Study of APCS from a Personal Perspective”. In: Polonia in Australia: challenges and possibilities in the new millennium. ed. Elizabeth Drozd, Desmond Cahill, 1–8. Vic.: Common Ground Publishing, 2004.

Drozd, Elżbieta. Dziewczyna z Korczyna, Toruń–Melbourne: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2017. Gromann, Daniel, “Polonia w Australii”. Biuletyn Migracyjny dodatek Specjalny 33 (2012): 1–3.

Harris, Roger, Smolicz, J. Jerzy. Australijczycy polskiego pochodzenia. Studium adaptacji i asymilacji młodego pokolenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. Department of Immigration and Border Protection. The People of Australia Statistics from the 2011 Census, 2014. https://www.homeaffairs.gov.au/

Jamrozik, Adam. “Recent Polish Immigration”. In: The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, it’s People and their Origins, ed. James Jupp, Australia: Cambridge University Press, 2001.

Jamrozik, Adam. “Social Welfare Services to the Polish Community Today and Tomorrow”. In: Polonia in Australia: challenges and possibilities in the new millennium. ed. Elizabeth Drozd, Desmond Cahill, 1–8. Vic.: Common Ground Publishing, 2004.

Jupp, James, “The Polish Impact on Australian Society”. In: Polonia in Australia: challenges and possibilities in the new millennium. ed. Elizabeth Drozd, Desmond Cahill, 1–8. Vic.: Common Ground Publishing, 2004.

Knyżewski, Krzysztof. “O specyfice współczesnej polskiej emigracji”, In: Przemiany społeczne kwestie narodowościowe i polonijne. ed. Chodubski Andrzej, s. 75–81, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994

Kowalczyk, Monika. Polska emigracja do Australii – początki i fala po II Wojnie Światowej, 2014.http://australink.pl/polska-emigracja-do-australiipoczatki-i-fala-po-ii-wojnie-swiatowej/.

Kowalczyk, Monika. Polska emigracja do Australii – kolejne fale aż po dzień dzisiejszy. 2014.http://australink.pl/polska-emigracja-do-australii-kolejnefale-az-po-dzien-dzisiejszy/.

Kunz, F. Egon. “Post-war non-British immigration”. In: The Australian people: An encyclopedia of the nation, its people and their origins. ed. James Jupp, 100–106. Sydney: Angus & Robertson, 1988.

Lencznarowicz, Jan. Prasa i społeczność polska w Australii: 1928–1980. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1994.

Lencznarowicz, Jan. “Diaspora Polska w Australii”. In: Polska Diaspora. ed. Adam Walaszek, 395-409. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. Lipińska, Ewa. “Polscy imigranci początku lat dziewięćdziesiątych w Australii”. In: Emigracja z Polski po 1989 roku. ed. Bolesław Klimaszewski, 443- 457. Kraków: AN KBP Biblioteka Polonijna. Grell, 2002.

Lipińska, Ewa. Polskość w Australii: o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. Listkiewicz, Piotr. Australia – przeklęta ziemia obiecana – wielokulturowość we wstecznym lusterku.http://studiozaprog1.blogspot.com/2011/05/piotr-listkiewicz-australia-przekleta_3863.html

Markowski, Stefan. “Citizenship and integration: A snapshot of the Polish migrant community in Australia”. Humanities Research 15(1), (2009): 75–99.

Markowski, Stefan. Kwapisz, W. Katarzyna. “Australian Polonia: A Diaspora on the Wane?”. Central and Eastern European Migration Review 2(1). (2013): 13–36.

Paszkowski, Lech. Polacy w Australii i Oceanii 1790–1940. Toruń–Melborn: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji. Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2008.

Price, A. Charles. “Jewish Settlers in Australia 1788–1961”, Australian Jewish Historical Society Journal and Proceedings, 5(8) (1964): 357–412.

Przemek. Krótka historia polskiej emigracji do Australii, http://antypody. info/2009/05/krotka-historia-polskiej-emigracji-do-australii/.

Smolicz J. Jerzy. “Core values and cultural identity”. Ethnic and Racial Studies 4(1), (1981): 75–90.

Smolicz J. Jerzy, Secombe, J. Margaret. Zostać Australijczykiem? Polski dom, australijska szkoła. Warszawa: Polonia, 1990.

Sprengel, Mieczysław. Emigracja polska w Australii w latach 1980–2000. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. The New Polish Immigrants: A Quest for Normal Life. Sydney: Polish Task Force, 1983.

Thiele, Marysia. Trzy fale polskiej emigracji do Australii Południowej. http:// ewpl.com.au/trzy-fale-polskiej-emigracji-do-australii-poludniowej/

Włodarczak, Krystyna. “Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii”. CMR Working Papers 3/61(2005).

Wróbel, Janusz, “Podwójne życie Polonusa, czyli ontologia emigranta po 1989 roku (próba sformułowania hipotezy”. In: Emigracja z Polski po 1989 roku. ed. Klimaszewski Bogdan, 137-150, Kraków: AN KBP Biblioteka Polonijna. Grell, 2002.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism