Edukacja regionalna – wyzwania nauczycieli i regionalistów

Łukasz Kempiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2016.004

Abstrakt


The author of the article recapitulates the role of regional education in modern school and discusses some difficulties in implementing the scheme. He emphasizes the role of the teacher regionalist in activating students, who ought to be well – established in the local environment and act as both an expert and creator of the region. The educational process is to be conducted in such a way as to ensure that the student is not merely a passive recipient but, in a sense, a creator of the surrounding environment. Implementation of the tasks in the field of regional education poses a challenge not only for schools but also for local institutions and organizations. Thanks to cooperation, a wide range of activities is possible.


Słowa kluczowe


edukacja regionalna; nauczyciele regionaliści; środowisko lokalne; współczesna szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Zarząd Główny, Program regionalizmu polskiego. Materiały dotyczące opracowania i publikacji 1925-1929, sygn. 303.

Bieniada, Rafał. Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, „Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", 6 (2013): 281-299.

Brzezińska, Anna Weronika. Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa, 146-156.

Buczek, Karol. „O regionach historycznych”. Małopolskie Studia Historyczne, 3/4, (1966): 133-155.

Czym jest regionalizm, red. Stefan Bednarek. Wrocław-Ciechanów, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998.

Edukacja Regionalna, red. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Stomska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. Stefan, Bednarek.Wrocław, DTSK Silesia, 1999.

Edukacja wobec zmiany społecznej, red. Jerzy Brzeziński, Lech Witkowski, Wyd. Edytor, Poznań-Toruń 1994.

Jóskowiak, Kazimierz, „Unia Europejska a profil jego międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym w przyszłości”. Studia Europejskie 3 (2008): 103-124.

Karta Regionalizmu, http://www.wtk.poznan.pl/www2/pw/27-28/KartaRegionalizmu.html

Kempiński, Łukasz. ,,Izba Regionalna Ziemi Świeckiej-powstanie, działalność i zbiory – ogólna charakterystyka”. W: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan, red. Cezary Obracht-Pradzyński, 231-241.

Słupsk-Gdańsk, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2016.

Kociewskie Stecki (Zeszyty kociewskie), red. Maria Pająkowska-Kensik, Świecie: Starostwo Powiatowe w Świeciu, 2015.

Księga Pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego, red. Jerzy Cherek, Starogard Gdański: PHU „Promocja”, 2002.

Maternicki, Jerzy. Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora”, 1998.

Nikitorowicz, Jerzy. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo akademickie i Profesjonalne, 2009.

Pawłowska, Barbara. U nas, na Kociewiu: scenki gwarą. Skórcz: Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej, 2011.

Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna: problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.

Styk, Józef. Pojęcie regionu w badaniach naukowych, http://www.umcs.pl/pl/pojecie-regionu-w-badaniach-naukowych.

Tu jest Ojczyzna moja. Materiały z konferencji „Edukacja regionalna –dziedzictwo kulturowe w regionie”, red. Elżbieta Lamparska, Gdańsk: Kociewskie Towarzystwo Oświatowe, 1999.

Brucka, Irena. Uczba na Kociewiu. Wskazówki do edukacji regionalnej – podręcznik dla nauczycieli. Tczew: Kociewskie Towarzystwo Oświatowe, 1997.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism