Paedagogia perennis w strukturze nauk pedagogicznych

Jerzy Bagrowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2014.004

Abstrakt


Paedagogia perennis in the structure of pedagogical sciences

 

The article is the Professor’s personal reflection concerning the foundation and role of the Christian Education Department (1966) and the magazine „Paedagogia Christiana” (1997) in the structures of the Pedagogy Institute at the Faculty of Humanities of Nicolaus Copernicus University in Toruń. The author summarises the scientific research of its academic staff and emphasizes their share in the revival of religion pedagogy in Poland.


Słowa kluczowe


pedagogika religii, Instytut Pedagogiki UMK, Paedagogia Christiana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz Jerzy. 2000. „Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele”. Toruń.

Bagrowicz Jerzy. 2005. „Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka. Podobieństwa i różnice”. W Abyśmy podtrzymywali nadzieję, 28-52. Warszawa.

Bagrowicz Jerzy. 2013. „Wokół dyskusji o naukowej refleksji nad edukacją religijną w Polsce”. Paedagogia Christiana 1/31: 71-92.

Formella Zbigniew. 2002. „Chrześcijański ideał wychowawczy w ruchu harcerskim w Polsce po 1980 roku”. Inowrocław.

Horowski Jarosław. 2007. „Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku”. Toruń.

Jasiński W.. 1938. „Potrzeby katolickiej pedagogiki naukowej w Polsce”. Ateneum Kapłańskie 42: 360-416.

Karasiewicz W.. 1933. „Wychowanie współczesne a religia”. Ateneum Kapłańskie 32: 113-143.

Karczewska Joanna. 2012. „Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego”. Kielce.

Kostkiewicz Janina. 2013. „Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce (1918-1039)”. Kraków.

Kunowski Stefan. 1947. „U podstaw socjologizmu pedagogicznego”. Ateneum Kapłańskie 46: 361-372.

Kunowski Stefan. 1949. „Aktualność pedagogiki katolickiej”. Ateneum Kapłańskie 50: 433-462.

Kunowski Stefan. 1966. „Tomistyczne studia w dziedzinie pedagogiki”. W Pastori et Magistro, 469-488. Lublin.

Marek Zbigniew. 2013. „Tożsamość pedagogiki religii”. Paedagogia Christiana 1/31: 93-106.

Mercier Desire Joseph. 1929. „Principes d’éducation chrétienne. Conference faite à Vienne, Au Congrès du „Katholischen Lehrerbund für Oesterreich” le 11 septembre 1912”. W Oeuvres pastorales, t. 3, 375-399. Louvain.

Michalski Jarosław. 2004. „Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne”. Toruń.

Michalski Konstanty. 1949. „Między heroizmem a bestialstwem”. Kraków.

Nowak Marian. 1999. „Podstawy pedagogiki otwartej”. Lublin.

Olbrycht Katarzyna. 2000. „Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby”. Katowice.

Paras S.. 1947. „Pedagogika katolicka na tle współczesnych prądów wychowawczych”. Ateneum Kapłańskie 46: 163-178, 254-265, 355-361, 442-454.

Patalon Mirosław. 2002. „Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych”. Słupsk.

Pius XI. 1947. „Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini Illius Magistri”. Kielce.

Przybylski Andrzej. 2007. „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”. Kraków.

Rynio Alina. 2004. „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”. Lublin.

Sciesiński J.. 1935. „Postulaty Kościoła względem wychowania państwowego”. Ateneum Kapłańskie 35: 1-18.

Słowik Małgorzata. 2008. „Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej”. Słupsk.

Szulakiewicz Marek (red.). 2011. „Religie i religijność w świecie współczesnym”. Toruń.

Tochowicz Paweł. 1935. „Filozofia i pedagogika socjologizmu”. Ateneum Kapłańskie 35: 441-457.

Tochowicz Paweł. 1935. „Podstawy filozoficzne współczesnej pedagogiki”. Ateneum Kapłańskie 35: 19-35.

Tochowicz Paweł. 1935. „Reakcja przeciw naturalizmowi i jej odbicie w dziedzinie pedagogiki”. Ateneum Kapłańskie 35: 217-237.

Woroniecki Jacek. 1947. „Program integralnej pedagogiki katolickiej”. Ateneum Kapłańskie 47: 28 -36, 165-174, 272- 281.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism