Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Sławomir Mentzen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.015

Abstrakt


W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodą
Blacka–Scholesa.

Słowa kluczowe


procesy decyzyjne Markowa; wycena opcji; opcje europejskie; opcje amerykańskie; optymalne decyzje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauerle N., Rieder U. (2011), Markov Decision Processes with Applications to Finance, Springer, Heidelberg, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18324-9.

Baz J., Chacko G. (2008), Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics, Cambridge University Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511806643.

Ching W., Ng M. (2006), Markov Chains: Models, Algorithms and Applications, Springer, New York.

Decewicz A. (2011), Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Hu Q., Yue W. (2008), Markov Decision Processes with Their Applications, Springer, New York.

Kadota Y., Kurano M. Yasuda M. (2006), Discounted Markov Decision Processes, „An International Journal Computers & Mathematics With Applications”, 51, 279–284.

London J. (2006), Modeling Derivatives Applications, Financial Time Press, New Jersey.

Puterman M. (2005), Markov Decision Processes: Discrete Stochastic, Dynamic Programming, John Wiley and Sons, New Jersey.

Rudnicki R. (2001), Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Weron A., Weron R. (2005), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism