Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne

Małgorzata Just

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.006

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki analizy przenoszenia ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste w USA i Europie. W tym celu zastosowano test przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku w wariancie Cheunga i Ng. W teście tym badano korelację pomiędzy szeregami zawierającymi informacje o przekroczeniach przez zmiany kursów kontraktów wartości zagrożonej. Dodatkowo zastosowano test Grangera w odniesieniu do zmian kursów kontraktów przekraczających wartość zagrożoną. Wyniki badania wskazują na przenoszenie ryzyka ekstremalnego tylko pomiędzy niektórymi kontraktami na CBOT, jak i na Euronext w Paryżu oraz transmisję ryzyka z terminowego rynku amerykańskiego na rynek europejski w przypadku ekstremalnych wzrostów cen pszenicy i ekstremalnych spadków cen oleistych.


Słowa kluczowe


ryzyko; przyczynowość w sensie Grangera; wartość zagrożona; rynki surowców rolnych; kontrakty futures

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acworth W. (2016), 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume, „MarketVoice”, http://www.marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume (29.09.2017).

Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Cheung Y. W., Ng L. K. (1996), Causality-in-Variance Test and its Application to Financial Market Prices, „Journal of Econometrics”, 72(1–2), 33–48, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01714-X.

Christoffersen P. (1998), Evaluating Interval Forecasts, „International Economic Review”, 39(4), 841–862.

Christoffersen P., Pelletier D. (2004), Backtesting Value-at-Risk: a Duration Based Approach, „Journal of Financial Econometrics”, 2(1), 84–108.

Diebold F. X., Liu L., Yilmaz K. (2017), Commodity Connectedness, PIER Working Paper 17–003, SSRN-id 2931077.pdf., (29.09.2017).

Disaggregated Commitment of Traders Reports (2004–2015), http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm (5.09.2016).

Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wyd. Oficyna, Kraków.

Domański Cz. (2010), Uwagi o testach Jarque’a-Bera, „Przegląd Statystyczny”, 57(4), 19–26.

Echaust K. (2014), Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce, Wyd. UEP, Poznań.

Fałdziński M. (2014), Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera, „Przegląd Statystyczny”, r. LXI, z. 4, 433–448.

Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, „Econometrica”, 37(3), 424–438.

Grosche S. C., Heckelei T. (2016), Directional Volatility Spillovers between Agricultural, Crude Oil, Real Estate and other Financial Markets, [w:] Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy, Springer International Publishing, 183–205, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-28201-5_9.

Hong Y., Liu Y., Wang S. (2009), Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets, „Journal of Econometrics”, 150(2), 271–287, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.013.

Irwin S. H., Sanders, D. R. (2012), Financialization and Structural Change in Commodity Futures Markets, „Journal of Agricultural and Applied Economics”, 44(3), 371–396.

Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Jerzak M. A. (2013), Towarowy rynek terminowy w rolnictwie, Wyd. UPP, Poznań.

Kupiec P. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models, „Journal of Derivatives”, 3, 73–84.

McNeil A. J., Frey R. (2000), Estimation of Tail-Related Risk for Heteroscedastic Financial Time Series: an Extreme Value Approach, „Journal of Empirical Finance”, 7(3), 271–300.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Osińska M. (2011), On the Interpretation of Causality in Granger's Sense, „Dynamic Econometric Models”, 11, 129–139, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.009.

Śmiech S., Papież M., Fijorek K. (2017), Volatility spillovers between food, energy, US dollar, and equity markets. Evidence from Diebold-Yilmaz's approach, [w:] M. Papież, S. Śmiech (Eds.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 407–416, http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/.

Tang K., Xiong W. (2012), Index Investment and Financialization of Commodities, „Financial Analysts Journal”, 68(6), 54–74.

Tomaszewski J. (2015), Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w `pierwszych latach XXI w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, 49(4), 601–610, DOI: http://dx.doi.org/10.1795/h.2015.49.4.601.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism