CSR jako narzędzie komunikacji marketingowej firm sektora TSL

Mariusz Woźniakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.011

Abstrakt


W artykule skupiono się na określeniu idei i roli jaką może odgrywać społeczna odpowiedzialność biznesu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw sektora TSL. Opisano sposób komunikowania przez wymienione podmioty działalności z zakresu CSR poprzez firmowe strony internetowe. Pokazano wybrane obszary zaangażowania oraz związek jaki istnieje pomiędzy działaniami o charakterze prospołecznym, a aktywnością z zakresu komunikacji marketingowej w firmach logistycznych.

Słowa kluczowe


csr, komunikacja marketingowa; społeczne zaangażowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aniszewska G. (2010), CSR a kultura organizacyjna, „Marketing i rynek” 12, 2–8.

Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, „The New York Times Magazine”, 33.

Gasparski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1992), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

Gontarczyk K. (2003), Firma prospołeczna, „Marketing w praktyce”, 1, 26–28.

Greszta M., Kozakiewicz M. (2009), Indeks BI-NGO 2009. Komunikowanie o społecznym zaangażowaniu firm w Internecie. Instrukcje dla badaczy, Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI_NGO, Łódź.

Kotler Ph., Keller K. L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.

Okoń M. (2009), Związek między PR a CSR, „Gazeta Finansowa”, 18.09, 23.

Piasta Ł. (1996), Public relations. Istota techniki, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.

Stopczyńska K. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności biznesu jako czynnika w ocenie wiarygodności partnerów handlowych, [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Weinstein K. (1994), Komunikowanie się, [w:] Stewart D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.

Wieczorkowska M. (2003), Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie w kampanii antynikotynowej, „Marketing i rynek”, 3, 24–30.

Woźniakowski M. (2009), Wykorzystanie idei społecznej odpowiedzialności w działaniach public relations instytucji bankowych, [w:] Piotrowska-Piątek A., Ruczkowski P. (red.), Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism