Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy

Hanna Karaszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.009

Abstrakt


Zarządzanie zasobami pracy przeszło daleko idącą ewolucję. W konsekwencji dokonujących się przemian powstała nowa koncepcja strategicznego zarządzania zasobami pracy. Nadała ona nowe miejsce roli kapitału ludzkiego jako podstawowego składnika aktywów przedsiębiorstwa. Rosnąca świadomość potrzeby inwestowania w personel wzmocniła rangę rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Wzmogła również rolę szkoleń jako ważnego narzędzia tego rozwoju. Artykuł stanowi próbę określenia rodzaju strategii rozwoju przedsiębiorstw i wynikających z nich modeli orientacji szkoleniowej przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim również koncepcję organizacji uczącej się z jej podstawowymi cechami: wspólna wizja, mistrzostwo osobiste, modelowe myślenie, zespołowe uczenie się.


Słowa kluczowe


strategiczne zarządzanie zasobami pracy; rozwój zasobów pracy; organizacja ucząca się

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejczak A. (2005), Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.

Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, OE, Kraków.

Boyatzis R. (1982), The Competent Meneger, Wiley, New York.

Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.

Drucker P. (1994), Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Czytelnik–Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Fischer C. (1989), Current and Recurrent Challenches in HRM, „Journal of Management”, No. 15.

Fletcher S. (1991), NVQS Standards and Competence, Kogan Page, London.

Listwan T. (2002), Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warszawa.

Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.

Nelson R. R., Phels S. (1996), Investment In Humans, Technological Diffusion and Economics Groth, „American Economic Review”, vol. 56.

Pocztowski A. (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.

Pocztowski A., Wiśniewski Z. (red.) (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Rybak M. (2000), Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Senge A. P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, ABC, Warszawa.

Senge A. P. M. (2000), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, ABC, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism