Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.033

Abstrakt


W artykule przeprowadzono analizę porównawczą rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 oraz 2007. Dla celów badania utworzony został syntetyczny miernik rozwoju gmin, na podstawie którego dokonano ich uporządkowania oraz podzielono na grupy o podobnym poziomie rozwoju. Analiza porównawcza poszerzona została o wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej, co pozwoliło na uwzględnienie istniejących zależności przestrzennych.


Słowa kluczowe


syntetyczny miernik rozwoju; globalna statystyka Morana; lokalna statystyka Morana; klaster przestrzenny; outlier przestrzenny; statystyka przestrzenna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association-LISA, „Geographical Analysis”, 27, 93–115.

Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial Process: Models and Applications, Pion, London.

Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych. wskaźników zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] Komornicki T, Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu RCRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa

Moran P. (1948), The Interpretation of Statistical Map, „Journal of the Royal Statistical Society”, Series B, 10, 243–251.

Müller-Frączek I., Pietrzak M. B. (2008), Wykorzystanie metod statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia Numer XXXVIII, Toruń.

Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism