Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych

Elżbieta Szulc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.026

Abstrakt


Artykuł przedstawia ekonometryczną analizę procesu przestrzennoczasowego na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich. Przedmiotem rozważań są przestrzenne i przestrzenno-czasowe trendy oraz autozależności charakteryzujące składnikową strukturę badanego procesu. Składniki te są podstawą do specyfikacji dynamicznych modeli przestrzennych. Zaproponowane w artykule specyfikacje dynamicznych modeli przestrzennych poddaje się empirycznej weryfikacji.


Słowa kluczowe


trend przestrzenno-czasowy; autokorelacja; model przesunięć przestrzennych; dynamiczny model przestrzenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Szulc E. (2008), Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia XXXVIII, z. 388, 7–20.

Szulc E. (2009), Analiza zmian w czasie struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich, referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, pt. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane 5 – 8 maja 2009, złożony do druku w: J. Pociecha (red.), „Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społecznogospodarczych”, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism