Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej

Paweł Miłobędzki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.023

Abstrakt


Wyniki empiryczne badania nad strukturą terminową stóp procentowych na rynku międzybankowym w Polsce upoważniają do stwierdzenia, że stopy krótka i długa dla wszystkich rozważanych par stóp WIBOR zmieniały się w zasadzie zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z hipotezy (teorii) oczekiwań struktury terminowej. Stopy te znajdowały się w długookresowej równowadze, a ich spredy wykazywały własności kointegrujące i prognostyczne. Spośród rozważanych stóp procentowych tylko 3-miesięczna stopa WIBOR odchylała się asymetrycznie od relacji równowagi długookresowej ze stopą miesięczną.


Słowa kluczowe


struktura terminowa stóp procentowych; hipoteza oczekiwań; asymetria dostosowania; model TVECM; polski rynek depozytów międzybankowych; stopy referencyjne WIBOR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blangiewicz M., Miłobędzki P. (2009), The Rational Expectations Hypothesis of the Term Structure at the Polish Interbank Market, ,,Przegląd Statystyczny”, 1, 23–39.

Campbell J.Y., Shiller R.J. (1991), Yield Spreads and Interest Rates Movements: A Bird’s Eye View, ,,Review of Economic Studies”, 58, s. 495–514.

Caner M., Hansen B.E. (2001), Threshold autoregression with a unit root, ,,Econometrica”, 69, 1555–1596.

Chan K.S. (1993), Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model, ,,Annals of Statistics”, 21, 520–533.

Cheung Y.-W., Lai K.S. (1995), Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test, ,,Journal of Business and Economic Statistics”, 13, 277–280.

Clements M.P., Smith J. (1997), The performance of alternative forecasting methods for SETAR models, ,,International Journal of Forecasting”, 13, 463–475.

Cuthbertson K., Nitzsche D. (2003), Long Rates, Risk Premia and Over-reaction Hypothesis, ,,Economic Modelling”, 20, 417–435.

De Gooijer J.G., Vidiella-i-Anguera A. (2004), Forecasting threshold cointegrated systems, ,,International Journal of Forecasting”, 20, 237–253.

Dickey D.A., Fuller W.A. (1981), Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series Models: Tests and Implications. „American Statistician”, 40, 12–26.

Enders W. (2001), Improved critical values for the Enders-Granger unit-root test, ,,Applied Economic Letters”, 8, 257–261.

Enders W., Granger C.W.J. (1998), Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates, ,,Journal of Business and Economic Statistics”, 16, 304–311.

Enders W., Siklos P.L. (2001), Cointegration and Threshold Adjustment, ,,Journal of Business and Economic Statistics”, 19, 66–176.

Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and Error Correction Representation. Estimation and Testing, ,,Econometrica”, 55, 251–276.

Fisher I. (1886), Appreciation and Interest, ,,Publications of the American Economic Association”, 11, 23–29, 88–92.

Fisher I. (1930), The Theory of Interest, MacMillan, London.

Hobijn B., Franses P., Ooms M. (1998), Generalizations of the KPSS-test for Stationarity, Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Report 9802/A.

Hurn A.S., Moody T., Muscatelli V.A. (1995), The Term Structure of Interest Rates in the London Interbank Market, ,,Oxford Economic Papers”, 47, 418–436.

Koop G., Pesaran M.H., Potter S.M. (1995), Impulse response in nonlinear multivariate models, ,,Journal of Econometrics”, 74, 119–147.

Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, ,,Journal of Econometrics”, 54, 159–178.

Lutz F.A. (1940), The Structure of Interest Rates, ,,Quarterly Journal of Economics”, 55, 36–63.

Pesaran M.H., Pesaran B. (1997), Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford.

Regulamin fixingu stawek WIBOR i WIBID (2004), Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska, Warszawa.

Sims C. (1980), Macroeconomics and reality, ,,Econometrica”, 48, 1–48.

Tong H. (1983), Threshold Models in Non-Linear Time Series Analysis, Springer Verlag, NewYork.

Tzavalis E., Wickens M. (1998), A Re-Examination of the Rational Expectations Hypothesis of the Term Structure: Reconciling the Evidence from Long-Run and Short-Run Tests, ,,International Journal of Finance and Economics”, 3, 229–239.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism