Telepraca – szanse i zagrożenia

Hanna Karaszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.014

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest telepraca stanowiąca specyficzną formę zatrudnienia nietypowego. W artykule zawarto analizę jej uwarunkowań, form, zalet i ograniczeń.


Słowa kluczowe


telepraca; telepracownik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czobot A. (2004), Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa.

GUS (2008), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Warszawa.

Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.

Machol-Zajda L. (2007), Elastyczne formy pracy – poradnik dla pracodawcy, Wydawnictwo WSE, Białystok.

Matczewski A. (2003), Praca i zarządzanie w sieciach, [w:] A. Matczewski (red.), Praca i zarządzanie w sieciach, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.

Najmiec A. (2003), Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy, „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 1, 20–22.

Nilles J. (2003), Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.

Szewczyk A. (2004), Informacja w walce z bezrobociem, PWN, Warszawa.

Toffler A. (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.

Toffler A., Toffler H. (1995), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.

Wiśniewski J. (2007), Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, TNOiK, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism