Marketingowa postawa pracownika – istota, główne wymiary i ich mierzalne wyróżniki

Iwona Escher

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.013

Abstrakt


W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań, których celem było podjęcie próby zdefiniowania marketingowej postawy pracownika, określenia jej głównych wymiarów oraz odpowiadających im empirycznie mierzalnych wyróżników. Realizacja opisanych celów nie byłaby możliwa bez wnikliwej analizy rozważań dostępnych w literaturze psychosocjologicznej, w której termin „postawa” jest jednym z podstawowych pojęć.  


Słowa kluczowe


implementacja marketingowej koncepcji zarządzania; marketingowa postawa pracownika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.

Escher I. (2006a), Kształtowanie postaw i zachowań pracowników sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi klientami organizacji, [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.

Escher I. (2006b), Marketingowe postawy pracowników w procesach adaptacji organizacji, praca doktorska napisana w Katedrze Marketingu WNEiZ UMK pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Kaczmarczyka, Toruń, 268 ss., opracowanie niepublikowane.

Escher I. (2008), Marketingowa postawa pracownika jako przedmiot pomiaru w badaniach marketingowych, [w:] Sobczyk G.(red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa.

Goode W. J., Hatt P. K. (1985), Podstawowe problemy pomiaru, [w:] S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.

Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B. (2002), Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk.

Manstead A. S. R., Hewstone M., Fiske S. T., Hogg M. A., Reis H. T., Semin G. R. (2001), Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, JS, Warszawa.

Mądrzycki T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, Warszawa.

Mika S. (1984), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.

Miroński J. (2002), Brakujące ogniwo, czyli kształtowanie promarketingowych postaw i zachowań pracowników – koncepcja i założenia badacze, [w:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.

Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Nowak S. (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.

Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.

Światowy G. (2002), Pomiar zmiennych jakościowych, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo AE, Wrocław.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism