Gotowość przedsiębiorstwa do podejmowania przeciwdziałań strategicznych w obliczu sytuacji kryzysowej

Krzysztof Andruszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.004

Abstrakt


W artykule została przedstawiona istota tzw. gotowości przedsiębiorstwa do podejmowania przeciwdziałań strategicznych i jej znaczenie w walce z kryzysem. Omówione zostały elementy składowe tego pojęcia, to jest potencjał strategicznego działania i potencjał strategicznej aktywności przedsiębiorstwa. Wskazano na znaczenie poziomu tych elementów w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, a także możliwości ich poprawy.


Słowa kluczowe


kryzys w przedsiębiorstwie; gotowość przedsiębiorstwa do przeciwdziałań strategicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andruszkiewicz K. (2007), Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Apanowicz J. (2002), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Czerska M. (1998), Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Greiner L. E. (1972), Evoluation and Revoluation as Organizations Grow, „Harvard Review”, July/August.

Nogalski B., Marcinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.

Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, diagnoza, PWN, Warszawa–Kraków.

Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism