Autor - szczegóły

Ciechanowski, Hadrian, Archiwum Państwowe w Toruniu, Polska

 • No 4(6)/ (2013) - KRONIKA
  XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
  Szczegóły  PDF
 • No 4(6)/ (2013) - RECENZJE
  Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa, t. 6, pod redakcją Krzysztofa Chłapowskiego, Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 137 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1592, oprac. Krzysztof Chłapowski, wyd. DiG, Warszawa 2012, s. 309
  Szczegóły  PDF
 • No 5(7)/ (2014) - RECENZJE
  Paweł Gut, Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej, Warszawa-Szczecin 2013
  Szczegóły  PDF
 • No 6(8)/ (2015) - STUDIA
  Rejestr rejestrów publicznych
  Abstrakt  PDF
 • No 6(8)/ (2015) - RECENZJE
  Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, DiG, Warszawa 2013
  Szczegóły  PDF
 • No 7(9)/ (2016) - STUDIA
  Kancelaria królewska Stanisława Leszczyńskiego z lat 1705-1710. Zarys problemu
  Abstrakt  PDF
 • No 7(9)/ (2016) - KRONIKA
  Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r.
  Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism