Autor - szczegóły

Krasnodębska, Joanna, Toruń, Polska

  • 2012: Zeszyt (1-2) 16-17 - ARTYSTKI POLSKIE W ŚRODOWISKU PARYSKIM: WOKÓŁ ALICJI HALICKIEJ
    „Angielka w Paryżu”. Listy Haliny Korn-Żuławskiej do męża (maj–czerwiec 1950)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism