Gracchus’s Boat: Emigration, Tradition, and Translingualism in the Work of Tuvia Rübner

Michal Ben-Horin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2020.013

Abstrakt


 


GRACCHUS’S BOAT: EMIGRATION, TRADITION, AND TRANSLINGUALISM IN THE WORK OF TUVIA RÜBNER

 

This article explores the relationship between German and Hebrew in the work of the poet Tuvia Rübner, who emigrated from Slovakia to Israel in 1941. Even though his first poems were written in German, his published poems were in Hebrew. Only in the 1990s did he start translating his poems and publishing in German. I claim, however, that this shift is neither monolithic nor one-directional but rather translingual. In continuously crossing the lines between different traditions of language, Rübner’s poetics transcends the binary model based on hegemonic culture, on the one hand, while providing a countermovement to global standard­ization, on the other. By focusing on examples of autotranslation, as well as on Rübner’s late poems that refer to Franz Kafka’s mythical figure of the hunter Gracchus, I suggest that this oscillation ethically bears witness to the other embodied in different life stories.

ŁÓDŹ GRAKCHUSA: EMIGRACJA, TRADYCJA I TRANSLINGWIZM W TWÓRCZOŚCI TUVII RÜBNERA

 

Celem tego artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy niemieckością i hebrajskością w wierszach Tuvii Rübnera, który wyemigrował ze Słowacji do Izraela w 1941 roku. Chociaż jego pierwsze wiersze pisane były w języku niemieckim, Rübner zadebiutował utworami w języku hebrajskim. Zaczął tłumaczyć swoje wiersze i publikować je w Niemczech dopiero w latach 90. Stawiam jednak tezę, że ta zmiana nie jest ani monolityczna, ani jednokierunkowa, lecz raczej translingwalna. Poprzez ciągłe przekraczanie granic pomiędzy dwiema różnymi tradycjami językowymi poezja Rübnera z jednej strony przestaje wpisywać się w binarny model zakorzeniony w hegemonicznej kulturze, z drugiej zaś przeciwstawia się globalnej standaryzacji. Analizując przykłady autotłumaczenia jak również późniejsze wiersze Rübnera nawiązujące do stworzonej przez Franza Kafkę postaci mitycznego łowcy Grakchusa sugeruję, że takie oscylowanie pomiędzy językami świadczy o obecności ‘innego’ zakorzenionej w życiowych doświadczeniach.


Słowa kluczowe


emigration, tradition, translingualism, Tuvia Rübner; emigracja, tradycja, translingwizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apter, Emily. “Against World Literature.” In World Literature in Theory, ed. David Damrosch, 345–362. Malden MA: Wiley Blackwell, 2014.

Benjamin, Walter. “The Task of the Translator.” In Walter Benjamin Selected Writings 1, 1913–1926, eds. Marcus Bullock and Michael M. Jennings, transl. Harry Zohn, 253–263. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996.

Bloom, Harold, “Jewish Culture and Jewish Memory.” Dialectical Anthropology 8, no. 1/2, (1983): 7–19.

Bram, Shahar. “Postcards from Europe: The Workings of Memory and the Role of Language in Tuvia Ruebner’s Postcard Poems.” European Journal of Jewish Studies 10, no. 2 (2016): 151–170.

Brenner, Naomi. Lingering Bilingualism: Modern Hebrew and Yiddish Literatures in Contact. NY: Syracuse University Press, 2016.

Even-Zohar, Itamar. “Aspects of the Hebrew-Yiddish Polysystem.” Poetics Today 11, no. 1 (1990): 121–130.

Freilich, Toby Perl. “Tuvia Ruebner Never Stops Mourning the Lost, New English Translations of the 90-year-old’s Israel Prize-Winning Work remind us why he’s the Doyen of Postwar Poets.” Tablet, May 12, 2014. https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/tuvia-ruebner-never-stops-mourning-the-lost.

Harshav, Benjamin. The Polyphony of Jewish Culture. Stanford: Stanford University Press, 2007.

Hokenson, Jan Walsh and Marcella Munson. The Bilingual Text: History and Theory of Literary Self-Translation. Manchester: St. Jerome Publishing, 2007.

Kafka, Franz. “Jäger Gracchus.” In Beim Bau der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen und Prosa aus dem Nachlaß, ed. Max Brod, 40–43. Berlin: Kiepenheuer, 1931.

Kafka, Franz. “The Hunter Gracchus.” In The Complete Stories, transl. Willa and Edwin Muir, 255–261. New York: Schocken Books, 1971.

Kafka, Franz. Briefe, ed. Max Brod. Frankfurt am Main: Fischer, 1975.

Kronfeld, Chana. “The Joint Literary Historiography of Hebrew and Yiddish.” In Languages of Modern Jewish Cultures: Comparative Perspectives, eds. Joshua L. Miller and Anita Norich, 15–35. Michigan: University of Michigan Press, 2016.

Miron, Dan. From Continuity to Contiguity. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Nägele, Rainer. “Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies: Versuch einer Interpretation zu Kafkas ‘Der Jäger Gracchus’,” The German Quarterly 47, no. 1 (1974): 60–72.

Norich, Anita. “Under Whose Sign? Hebraism and Yiddishism as Paradigms of Modern Jewish Literary History,” PMLA 125, no. 3 (2010): 774–784.

Ofek, Natan. “She-habilti nitps bilti nitpas huh.” In Sihot ‘al Kafka ve’od, ed. Lea Tzivoni, 43–54. Jerusalem: Tsivonim Publishing House, 2004.

Rokem, Na’ama. “Dan Pagis’s Laboratory: Between German and Hebrew,” In The German-Hebrew Dialogue, eds. Amir Eshel, Rachel Seelig, 61–76. Berlin, Boston: Walter De Gruyter, 2018.

Rosenzweig, Franz. “Nachwort zu den Hymnen und Gedichten des Jehuda Halevi,” In Die Schrift: Aufsätze, Übertragungen und Briefe, ed. Karl Thieme, 81–100.

Königstein/Ts: Jüdischer Verlag Athenäum, 1984.

Rübner, Tuvia. Wüstenginster. Gedichte, ed. and transl. Efrat Gal-Ed, Christoph Meckel. München, Zürich: Piper, 1990.

Rübner, Tuvia. Granatapfel. Frühe Gedichte. Aachen: Rimbaud Verlag, 1995.

Rübner, Tuvia. Shirim me’ukharim (Later Day Poems). Tel Aviv: Keshev Leshira, 1999.

Rübner, Tuvia. Khayyim arukim ktzarim (A Long Short Life). Tel Aviv: Keshev Leshira, 2006.

Rübner, Tuvia. Lichtschatten. Gedichte. Aachen: Rimbaud Verlag, 2011.

Rübner, Tuvia. Shirim sotrim (Contradictory Poems). Ra’anana: Even Hoshen, 2011.

Rübner, Tuvia. Akhronim (Last). Tel Aviv: Keshev Leshira, 2013.

Rübner, Tuvia. Ein langes kurzes Leben: Von Preßburg nach Merchavia. Erweiterte und Illustrierte Ausgabe. Aachen: Rimbaud Verlag, 2014.

Tuvia Rübner, Wunderbarer Wahn. Gedichte. Aachen: Rimbaud Verlag, 2014.

Ruebner, Tuvia. In the Illuminated Dark: Selected Poems of Tuvia Ruebner, transl. Rachel Tzvia Back. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2014.

Rübner, Tuvia. Im halben Licht. Gedichte. Aachen: Rimbaud Verlag, 2016.

Rübner, Tuvia. Od lo od (More No More), Jerusalem: Bialik Institute, 2019.

Schleiermacher, Friedrich. “On the Different Methods of Translating.” In Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche, ed. Douglas Robinson, 255–237. Manchester: St Jerome Publishing, 2002.

Seelig, Rachel. “Stuttering in Verse: Tuvia Rübner and the Art of Self-Translation.” In The German-Hebrew Dialogue: Studies of Encounter and Exchange, eds. Amir Eshel, Rachel Seelig, 77–104. Berlin, Boston: Walter De Gruyter, 2018.

Ticotsky, Giddon. “A German Island in Israel: Lea Goldberg and Tuvia Rübner’s Republic of Letters.” Naharaim 10, no. 1 (2016): 127–149.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism