Trwać w języku — przypadek Stanisława Wygodzkiego

Monika Szabłowska-Zaremba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2020.010

Abstrakt


TO LAST IN LANGUAGE—THE CASE OF STANISŁAW WYGODZKI

 

Stanisław Wygodzki (1907–1992), a poet, writer, publicist, translator and screenwriter associated in contemporary Polish literary studies with topics concerning the Holocaust. The aim of the article is to provide a general description of an obscure stage of Wygodzki’s life and artistic activity which lasted from the writer’s emigration from Poland in January 1968 till his death in May 1992. Wygodzki lived in Givatayim, one of Tel Aviv districts, and, as a sixty-year-old man, had to redefine his status as either a Polish writer in exile or a Jewish writer in a new homeland. It is essential to have a closer look at newspapers for which he worked in Israel (Przegląd Izraelski and Nowiny Kurier) and journal published by Polish diasporic communities (Kultura, Wiadomości and Tygodnik Polski).


 

 

TRWAĆ W JĘZYKU — PRZYPADEK STANISŁAWA WYGODZKIEGO

 

Stanisław Wygodzki (1907–1992), poeta, pisarz, publicysta, tłumacz, scenarzysta — dziś jego dorobek przypisany jest w polskich badaniach literaturoznawczych do tematyki związanej z Holokaustem. Celem artykułu jest ogólne opisanie mało znanego etapu jego życia oraz twórczości, który trwał od chwili opuszczenia przez pisarza Polski w styczniu 1968 r. do śmierci w maju 1992 r. Wygodzki zamieszkał w Giwataim, dzielnicy Tel Awiwu, i jako sześćdziesięcioletni mężczyzna musiał określić swój status na nowo: czy jest polskim pisarzem na emigracji, czy pisarzem żydowskim w nowej ojczyźnie. Istotne jest przyjrzenie się ośrodkom, z którymi nawiązał współpracę zarówno w Izraelu („Przegląd Izraelski” i „Nowiny Kurier”), jak i w środowiskach polskiej emigracji („Kultura”, „Wiadomości” i „Tygodnik Polski”).

 


Słowa kluczowe


Stanisław Wygodzki; Polish writers in Israel; Polish diasporic literature between 1968 and 1992; Polish press in Israel; Polish immigration press published between 1968 and 1992; polscy pisarze w Izraelu; literatura polska na emigracji 1968–1992

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Akt Nowych, Teczka osobowa: Stanisław Wygodzki;

Archiwum Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Archiwum Stanisława Wygodzkiego;

Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Archiwum „Wiadomości”;

Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Archiwum Tamary Karren;

Archiwum Pisarzy Hebrajskich w Tel Awiwie, Wigodski, Yehoshua, Makhon Gnazim, Tel Aviv, 118, 69252.

$2,500 Memorial Award given by Bergen-Belsen Group to new Polish immigrant in Israel, JTA Daily News Bulletin 1969 nr 125, s. 3;

K. Adamczyk, Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939–1980), Kra-ków 2008;

K. Bernard-Stattler, Dla Stanisława Wygodzkiego, Kontury 1992 nr 3, s. 23;

—, Już? Dopiero? — Trzy lata, Kontury 1995 nr 6, s. 9;

M. Dor, Ha-tachana ha-achrana [Ostatni przystanek], tłum. M. Stankiewicz, Maariv 1971 nr 352, s. 68–69;

K. Famulska-Ciesielska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu, Toruń 2008;

A. Klugman, Spojrzenie wstecz, Łódź 2000;

E. Kossewska, Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku, Warszawa 2015;

R. Löw, Ostatki polskie. Rzecz o izraelskiej prasie w języku polskim, Zeszyty Literackie 1994 z. 48, s. 152–155;

Pisarz Stanisław Wygodzki przybył do Izraela jako nowy ole, Nowiny i Kurier 1968 nr 31, s. 2;

M. Szypowska, Rozmowa ze Stanisławem Wygodzkim, Stolica 1958 nr 27, s. 16;

P. Tański, „Kontury” — izraelskie pismo literackie, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty 2000 z. 3, s. 301–307;

A. Tuszyńska, Kilka portretów z Polską w tle. Reportaże izraelskie, Gdańsk 1993;

S. Wygodzki, Niezwykłe widowisko, Przegląd Izraelski 1968 nr 995, s. 2.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism