Nasz dramat erotyczny Witolda Gombrowicza — „europejskość” na sprzedaż

Agnieszka Czyżak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.013

Abstrakt


NASZ DRAMAT EROTYCZNY BY WITOLD GOMBROWICZ: ‘EUROPEANNESS’ ON SALE

 

The essay is an analysis of a serious of newspaper articles written by Witold Gombrowicz in the 1940s in Argentina, which were later published in a volume entitled Nasz dramat erotyczny [Our Erotic Drama]. The idea of collective identity and the changing patterns of its construction are key to the analysis. The writer’s individual projects prove useful in the contemporary analysis of wartime texts by Gombrowicz, as they highlight the specificity of various elements of European and South American cultural identities, which are often contradictory.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: identity, Europeanness, South America, form, immaturity, Witold Gombrowicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonik D., Pisarz jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014.

Bielecki M., Pomiędzy prywatnym i publicznym. Dzienniki Andre Gide’a i Witolda Gombrowicza, „Archiwum Emigracji” 2017, nr 24–25.

Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

Eagleton T., Koniec teorii, przeł. B. Kuźniarz, Warszawa 2012.

Franczak J., Gombrowicz: reloaded, „Dekada Krakowska” 2018, nr 2/3.

Głowiński M., Gombrowicz i nadliteratura, Kraków 2002.

Gombrowicz W., Nasz dramat erotyczny, przeł. I. Kania, Kraków 2003.

Grzegorczyk M., Kształt życia i bezkształt tradycji. Argentyńska spuścizna Witolda Gombrowicza, [w:] Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płonowska-Ziarek, Kraków 2001.

Jarzębski J., Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.

Kaliściak T., Męskości argentyńskie a „Tran-Atlantyk” Witolda Gombrowicza, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2016, nr 1.

Kobylecka-Piwońska E., „Dziennik argentyński”, czyli jakiego Gombrowicza czyta się w Buenos Aires, „Teksty Drugie” 2016, nr 1.

Kołodziejczyk D., Światowa Republika Literatury czy tandetny supermarket. Peryferyjne miejsca i globalne szlaki kulturowe we współczesnej, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków 2014.

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2015.

Olejniczak J., „Kłamstwo nieprzerwanie nas drąży”. Cztery szkice o Gombrowiczu, Katowice 2003.

Warkocki B., Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz — queer — Sedgwick, Warszawa 2018.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism