Pierwszy numer „Alarmu” Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej — odnaleziony

Janusz Klemens

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2018-2019.011

Abstrakt


THE RECOVERED FIRST ISSUE OF JÓZEF MACKIEWICZ AND BARBARA TOPORSKA’S ALARM

 

A copy of the first issue of the periodical Alarm, published by Józef Mackiewicz and Barbara Toporska between June and July 1944 in Warsaw, was found in October 2017. The article consists of two main parts. The first presents the origin and structure of the Alarm and the condition of the copy; it also discusses the reasons for considering it to be a work of Józef Mackiewicz and Barbara Toporska. The second part offers a detailed presentation of the contents and message of the articles, as well as identifies their authors.

Słowa kluczowe


KEY WORDS: Alarm, Bolshevism, anti-communism, Józef Mackiewicz, Barbara Toporska, Wacław Lipiński, Aleksander Bocheński, GWIDO, Home Army, Germany, Soviet Union, Polish Committee of National Liberation, Allies, USA, Atlantic Charter, Nina Karsov.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąkowski M., Wstęp do bibliografii, czyli o roli donosów policyjnych w badaniach literackich, [w:] J. Mackiewicz, Nudis Verbis, Londyn 2017.

Gałęzowski M., „Wzór piłsudczyka”. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny, Warszawa 2001.

GWIDO (Lipiński W.), Bilans czterolecia 1939–1944, Warszawa — styczeń 1944.

Karsov N., Od Wydawcy, [w:] J. Mackiewicz, Nudis verbis. SUPLEMENT, Londyn 2017.

„Alarm”, [w:] J. Mackiewicz, Nudis verbis. SUPLEMENT, Londyn 2017.

Mackiewicz J., Nudis verbis, [w:] Nudis verbis, Londyn 2017.

Mackiewicz J., Optymizm nie zastąpi nam Polski, Dzieła, t. 18, Londyn 2015.

Mackiewicz J., Spotkanie z Lipińskim, [w:] Nudis verbis, Londyn 2017.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism