Brandys et le cinéma : coup de projecteur sur ses années soixante

Katia Vandenborre

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2017.005

Abstrakt


BRANDYS AND CINEMA: THE SIXTIES IN THE SPOTLIGHT

 

The present article is a comparative study of two adaptations of Kazimierz Brandys’s works: Samson (1948) and How to Be Loved (1960). Both texts were adapted in the sixties, which were therefore the period of Brandys’s learning of the new job of screenwriting, but also the time of his progressive ideological transformation, which peaked in 1966 when he resigned from the communist party. Considering this simultaneity, one can wonder whether there was a connection between Brandys’s discovery of cinema and his ideological conversion. The analysis of Andrzej Wajda’s (1961) and Wojciech Has’s (1963) films shows that Brandys the screenwriter distanced himself from Brandys the writer, moving from a Marxist toward an existentialist vision of human being.

 

BRANDYS I KINO: REFLEKTOREM PO LATACH 60.

 

Artykuł stanowi studium porównawcze ekranizacji dwóch utworów Kazimierza Brandysa: Samsona (1948) i Jak być kochaną (1960). Oba teksty zostały zaadaptowane w latach 60., czyli w okresie stopniowej transformacji ideologicznej pisarza, który zapoznawał się jednocześnie z nowym zawodem scenarzysty. Biorąc pod uwagę równoczesność tych dwóch procesów — odkrywania pracy pisarskiej dla kina oraz przemiany światopoglądowej — autorka zastanawia się nad ich współzależnością. W związku z tym porównuje filmy Andrzeja Wajdy (1961) i Wojciecha Hasa (1963) z oryginałami Brandysa w taki sposób, żeby uwydatnić elementy świadczące o odejściu od marksistowskiej wizji człowieka i o wpływie egzystencjalizmu Sartre’a.

 


Słowa kluczowe


KEY WORDS: Kazimierz Brandys; Andrzej Wajda; Wojciech J. Has; Polish literature; Polish cinema; film adaptations; Polish People’s Republic. SŁOWA KLUCZOWE: Kazimierz Brandys; Andrzej Wajda; Wojciech J. Has; literatura polska; kino polskie; adaptacja filmo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Brandys, L’art d’être aimée et autres nouvelles, trad. fr. Christophe Potocki et Gabriel Mérétik, Paris 1993 ;

—, Od autora, [in :] Brandys Kazimierz, Nowele filmowe, Varsovie 1975 ;

—, Samson. Antygona, Varsovie 1949 ;

B. Michałek, The Cinema of Andrzej Wajda, trad. ang. Edward Rothert, Londres 1973 ;

A. Wajda, Samson, według scenariusza Kazimierza Brandysa, Varsovie 1960 ;

W. P. Wiedina, Sytuacja i charakter: Wywiad z Ballmeyerem i Jak być kochaną Kazimierza Brandysa, Pamiętnik Literacki 1973 (2), vol. LXIV ;

S. Wysłouch, Od socjologii do etyki. O twórczości Kazimierza Brandysa, Pamiętnik Literacki 1989 (3), vol. LXXX ;

J. Ziomek, Kazimierz Brandys, Varsovie 1964.

FILMOGRAPHIE

W. Has, Jak być kochaną, 1963 ;

A. Wajda, Samson, 1961.
ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism