„Na Antenie” i „Wiadomości”: okoliczności rozpoczęcia i zakończenia współpracy

Rafał Moczkodan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AE.2015.005

Abstrakt


NA ANTENIE AND WIADOMOŚCI: THE CIRCUMSTANCES OF THE BEGINNINGS AND TERMINATION OF COOPERATION

 

The article discusses the origins of the cooperation between Jan Nowak-Jeziorański from Radio Free Europe and Mieczysław Grydzewski, editor of London’s weekly Wiadomości. It resulted in the establishment of the magazine Na Antenie, which was a supplement to the Wiadomości in the years 1963–1969. The second part of the article discusses the circumstances putting an end to their cooperation, highlighting the role played by a polemic by Józef Mackiewicz published in the London weekly.


Słowa kluczowe


emigration; Wiadomosci; Na Antenie; Mieczysław Grydzewski; Jan Nowak-‑Jeziorański; Józef Mackiewicz; Juliusz Sakowski.

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2084-3550 (print)
ISSN 2391-7911 (online)

Partnerzy platformy czasopism