Działalność Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen na tle szkockiego oświecenia

Marta Śliwa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.061

Abstrakt


Analizując fenomen Szkockiego Oświecenia nie można pominąć działalności specjalistycznych towarzystw i klubów, które stanowiły arenę wymiany idei, gorących, naukowych dysput, były miejscem rozpowszechniania wiedzy. Tematem niniejszego opracowania jest działalność elitarnego i typowo naukowego Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen, z podkreśleniem aktywności Thomasa Reida, Johna Gregory’ego i Alexandra Gerarda. Oryginalne dokumenty Towarzystwa: spisane reguły Towarzystwa, sprawozdania ze spotkań, wraz z opisem tematów podejmowanych dyskusji, pojawiających się pytań, czy sprawozdania finansowe stanowią niezwykle cenne źródło informacji o kształtowaniu się myśli filozoficznej w samym Aberdeen, jak i w całej Oświeceniowej Szkocji.

Słowa kluczowe


Towarzystwo Filozoficzne w Aberdeen, Wise Club, Szkockie Oświecenie, Thomas Reid

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berry Christopher J. 2013. The Idea of Commercial Society in the Scottish Enlightenment. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Emerson Roger L. 2016. Essays on David Hume, Medical Men and Scottish Enlightenment: Industry, knowledge and Humanity. London: Routledge.

Emerson Roger L. 1988. “Science and the Origins and Concerns of the Scottish Enlightenment.” History of Science 26 : 333–366.

Hanczewski Paweł. 2018. “The Union of 1707 and the Scottish Enlightenment.” Ruch Filozoficzny 74 (3) : 7–22.

Holcomb Kathleen. 1989. “Reid in the Philosophical Society.” In The Philosophy of Thomas Reid, edited by Melvin Dalgarno and Eric Matthews. 413–20. Kluwer Academic Publisher.

King E. H. 1971. “A Scottish ‘Philosopical’ Club in the Eighteen Century”, DalhousieReview 50 : 201–214.

Lewis H. Ulman (ed.). 1990. Minutes of the Aberdeen Philosophical Society, 1758–1773. Aberdeen University Studies Aberdeen University Studies, 158. Aberdeen: Aberdeen University Press.

Smith Craig. 2009. “The Scottish Enlightenment, unintended consequences and the science of man.” The Journal of Scottish Philosophy 7 (1) : 9–28.

Hanley Ryan Patrick. 2009. “Social science and Human Flourishing: The Scottish Enlightenment and Today”. The Journal of Scottish Philosophy 7 (1) : 29–46.

Śliwa Marta. 2018. “Philosophical Societies in the Scottish Enlightenment.” Ruch Filozoficzny 74 (3) : 107–117.

Zabieglik Stefan. 2000. Historia Szkocji. Gdańsk: Wydawnictwo DJ.

„Zasady działalności Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen”, przekład i opracowanie M. Śliwa. Studia z Historii Filozofii 9 (4) 2018 : 75–80.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism