Stefana Ołeksiuka analiza sądu spostrzeżeniowego

Stepan Ivanyk, Rafał Kur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.049

Abstrakt


Publikacja prezentuje historyczno-teoretyczne zaplecze pracy ukraińskiego filozofa Stefana Ołeksiuka pod tytułem „O przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego” (1932). Zwłaszcza wykazano punkty styczności i znaczenie zawartych w artykule Ołeksiuka idei dla filozoficznej tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i Husserlowskiej fenomenologii.


Słowa kluczowe


sąd spostrzeżeniowy; Szkoła Lwowsko-Warszawska; fenomenologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Olech A., W sprawie poczucia realności świata, [w:] Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, red. J. Hartman, Kraków 2000, s. 334–360.

Olech A., O kłopotach związanych z tetycznością, [w:] Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, red. W. Tyburski i R. Wiśniewski, Toruń 1999, s. 207–216.

Ołeksiuk S., Impresja i idea u Hume’a, „Filozofia Nauki” 2010, nr 1 (69), s. 121–164.

Ołeksiuk S., O tzw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii poznania, Lwów 1932, 78 s.

„Ruch Filozoficzny”, 1930–1931, t. ХІІ, 288 s.

Twardowski K., Dzienniki. Część II: 1928–1936, pod red. R. Jadczaka, Warszawa 1997, 418 s.

Twardowski K., Wyobrażenia i pojęcia, [w:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 114–197.

Swieżawski S., Wielki przełom (1907–1945), Lublin 1989, 412 s.

Wyciąg z książeczki legitymacyjnej L: 11821, Stefana Ołeksiuka, studenta IV r. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Archiwum Instytutu Literatury w Kijowie, Zbiór 56, jednostka 165.

Balej S., Pro ponâtê psiholʹogìčnoï osnovi počuvanʹ, „Zapiski Naukovogo Tovaristvaìm. T. Ševčenka” 1911, T. СV, Kn. V, s. 116–147.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism