Stefan Ołeksiuk’s analysis of perceptual judgment

Stepan Ivanyk, Rafał Kur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.049

Abstract


The publication presents the historical and theoretical background of work of the Ukrainian philosopher Stefan Ołeksiuk under the title “On object of so-called perceptual judgment” (1932). In particular, the points of contact and the importance of Ołeksiuk’s ideas for philosophical traditions of the Lvov-Warsaw School and Husserlian phenomenology were shown.

Keywords


perceptual judgment; the Lvov-Warsaw School; phenomenology

Full Text:

PDF (Polish)

References


Olech A., W sprawie poczucia realności świata, [w:] Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, red. J. Hartman, Kraków 2000, s. 334–360.

Olech A., O kłopotach związanych z tetycznością, [w:] Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, red. W. Tyburski i R. Wiśniewski, Toruń 1999, s. 207–216.

Ołeksiuk S., Impresja i idea u Hume’a, „Filozofia Nauki” 2010, nr 1 (69), s. 121–164.

Ołeksiuk S., O tzw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii poznania, Lwów 1932, 78 s.

„Ruch Filozoficzny”, 1930–1931, t. ХІІ, 288 s.

Twardowski K., Dzienniki. Część II: 1928–1936, pod red. R. Jadczaka, Warszawa 1997, 418 s.

Twardowski K., Wyobrażenia i pojęcia, [w:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 114–197.

Swieżawski S., Wielki przełom (1907–1945), Lublin 1989, 412 s.

Wyciąg z książeczki legitymacyjnej L: 11821, Stefana Ołeksiuka, studenta IV r. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Archiwum Instytutu Literatury w Kijowie, Zbiór 56, jednostka 165.

Balej S., Pro ponâtê psiholʹogìčnoï osnovi počuvanʹ, „Zapiski Naukovogo Tovaristvaìm. T. Ševčenka” 1911, T. СV, Kn. V, s. 116–147.


Partnerzy platformy czasopism