Recepcja filozofii Immmanuela Kanta w Polsce na przełomie 18 i 19 wieku

Milena Marciniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.049

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest najwcześniejszej recepcji i pierwszym próbom interpretacyjnym filozofii Kanta na ziemiach polskich, przybliża również postaci pierwszych polskich kantystów, którzy mieli jeszcze okazję zetknąć się osobiście z królewieckim filozofem. Na uwagę zasługują tu szczególnie Józef Bychowiec i Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, mający możliwość uczęszczać na prowadzone przez niego zajęcia, stali się później pierwszymi znawcami i tłumaczami pism Kantowskich. Wspomniani zostają również inni polscy myśliciele np. Jan Śniadecki czy Józef Kalasanty Szaniawski którzy filozofię Kanta poznali tylko za pośrednictwem lektur.

Słowa kluczowe


Kant; kantyzm; filozofia polska; Mrongowiusz; Bychowiec; Śniadecki

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Bieńkowski W., Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764–1855, Olsztyn 1983.

Bychowiec J. W., List o wojnie i przeznaczeniu człowieka Ein Brief über der Krieg und die Bestimmung des Soldaten (polnisch und deutsch) ,Filo-Sofija 1/8 2008.

Bychowiec J. W., Rozprawa filozoficzna o religii i moralności miana przez Immanuela Kanta, Gdańsk 1854.

Bychowiec J. W., Walka Rozumu z Wolą przed Sądem Zdrowego dojrzałego rozsądku. Alegoria satyryczna, gdzie się porównywa istota nasza z rządnym domem, gdzie więc władze nasze są osobne.,Acta Universitätis Nicolai Copernici, Filozofia XIV, Zeszyt 250.

Harassek S., Kant w Polsce przed rokiem 1830, Kraków 1916.

Kaczmarek S., Początki kantyzmu w Polsce. Reakcja przeciw kantyzmowi, Poznań 1961.

Kant I., Wyobrażenie do historii powszechnej we względzie kosmopolitycznym, Königsberg 1797.

Żelazny M., Kant und Polen In: Kant der Europäiker, Europäiker über Kant, Duisburg 2010.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism