Pojęcie wzniosłości w filozofii Kanta

Roman Specht

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.025

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę nie tylko ponownego zreferowania niektórych centralnych elementów przedstawionego przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia  pojęcia wzniosłości, ale także przedstawia ich interpretację. Kant przedstawił źródłową interpretację owej kategorii odnosząc się do zjawisk wzniosłości w przyrodzie i prostych dziełach sztuki, jednak taki podział pola zainteresowań było spowodowane przez teoriopoznawcze cele trzeciej Krytyki, W niniejszej prezentacji chciałbym rozszerzyć Kantowskiej interpretacji tego pojęcia i podać pewne nowe odniesienia poczucia wolności względem treści o charakterze psychologicznym. Problem ten stanowi przedmiot intensywnych badań toruńskich estetyków.

Słowa kluczowe


Kant; wzniosłość; filozofia nowożytna; estetyka; Krytyka władzy sądzenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kant I., Anthropologie Mrongovius, Akademie Ausgabe, t. 25.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011.

Żelazny M., Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 1993.
p-ISSN 2083-1978
e-ISSN 2391-775X

Partnerzy platformy czasopism