Ile trzeba mieć lat, żeby być starym?

Katarzyna Czernic

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.011

Abstrakt


---

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Golinowska, Stanisława, Jerzy Holzer, Halina Szwarc, Wojciech Pędich 1999. „Starzenie się i starość: pojęcia, tendencje, cechy i struktury”. W: Stanisława Golinowska (red.). Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa: UNDP.

Janiak-Jasińska, Agnieszka, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc (red.) 2016. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2: Aspekty społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Jarecka, Urszula 2002. „Starość w mediach – konteksty, tendencje i przemilczenia”. Kultura współczesna. Teoria, interpretacja, praktyka 1–2: 98–113.

Konieczna-Woźniak, Renata 2012. „Odmłodzona starość – implikacje podmiotowe i społeczne”. Studia Edukacyjne 21: 249–262.

Łotocki, Łukasz 2012. „Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości”. Problemy Polityki Społecznej 17: 131–146.

Pikuła, Norbert G. 2015. Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Partnerzy platformy czasopism