Zagrożenia dla społeczności lokalnej ze strony gminnej infrastruktury krytycznej

Grzegorz Pietrek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.025

Abstrakt


Critical infrastructure is key to functioning of the state and the life of its citizens. As a result of threats connected with natural disasters or human activity, critical infrastructure can be destroyed or damaged, its functioning disrupted, which can affect the functioning of the state and the society. Therefore protection of critical infrastructure is a top priority for any government.

Słowa kluczowe


zarządzanie kryzysowe; infrastruktura krytyczna; administracja publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Małyjurek, K., Krynojewski, F.R. (2010). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej: zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Difin.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. (2015). Pobrane z: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochrony-Infrastruktury-Krytycznej-20151.pdf.

Rozporządzenie z 24 czerwca 2003 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. Nr 116, poz. 1090).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (2017). Pobrane z: www.reg.gov.pl.infrastruktura/dokumenty 2016.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590, z późn. Zm.).

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2010 roku, Nr 240, poz. 1600).
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism