II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura”

Mariusz Balcerek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.019

Abstrakt


W dniach 9-10 marca 2017 r. odbyła się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: UMK) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana: „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura”. Jej organizatorem było Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jest to już trzecia impreza naukowa przygotowana przez młodych naukowców z Torunia.

Na konferencji słuchacze mogli wysłuchać kilkunastu ciekawych wystąpień, w których Autorzy omówili nowe sposoby przekazywania treści, oraz możliwości i problemy czyhające na użytkowników szukających informacji w internecie.


Słowa kluczowe


informacja; książka; cyberkultura; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii; Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT; konferencja; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alliance for Useful Evidence. 2017. „About Us”. Alliance for Useful Evidence. [online], [dostęp 4 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://www.alliance4usefulevidence.org/.

Australian Government, The Department of Industry, Innovation and Science. 2017. „Policy Visualisation Network”. Public Sector Innovation. [online], [dostęp 4 IV]. Dostępny w World Wide Web: https://innovation.govspace.gov.au/policy-visualisation-network-1.

Bayer & Szell OG. 2017. „About Pardus”. Pardus. [online], [dostęp 4 IV]. Dostępny w World Wide Web: https://www.pardus.at/index.php?section=about.

Bomba, Radosław. 2017. „Bomba.Blog”. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://rbomba.pl/.

Clarivate Analytics. 2017. „About Us. What We Do”. [online], [dostęp 13 IV]. http://clarivate.com/#.

Giv.uk. 2015. „What Works Network”. [online], [ostatnia modyfikacja 6 VIII]. Dostępny w World Wide Web: https://www.gov.uk/guidance/what-works-network.

Janssen Marijn, Maria A. Wimmer, Ameneh Deljoo, ed. 2015. Policy Practice and Digital Science. Integrating Complex Systems, Social Simulation and Public Administration in Policy Researc. Springer. Dostępny w World Wide Web: https://books.google.pl/books?id=ZvHLCQAAQBAJ&hl=pl&source=gbs_navlinks_s.

Kulczycki, Emauel. 2017. „Warsztat badacza”. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/.

Morawiec, Barbara Maria. 2017. „Lustro Biblioteki”. [online], [dostęp 22 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/.

Odyssey. 2017. „Documentation”. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://cartodb.github.io/odyssey.js/documentation/#quick-start.

Policy Compass. 2017. „The Project”. [online], [dostęp 4 IV]. Dostępny w World Wide Web: https://project.policycompass.eu/the-project/.

Politecnico di Milano, DensityDesign Research Lab. 2017. „About”. RAWGraphs. [online], [dostęp 21 IV]. http://rawgraphs.io/about/.

Posavec, Stefanie. 2017. „Strona Stefanie Posavec”. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stefanieposavec.co.uk/introduction.

Rzadkowolska, Magdalena. 2016. Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Sinclair, Stéfan, Geoffrey Rockwell. 2017. „Voyand”. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://voyant-tools.org/.

Stanford University, Humanities + Design. 2017. „About”. Palladio. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://hdlab.stanford.edu/palladio/about/.

UMK TV. 2017. „Wizualizacja Informacji w Humanistyce – otwarcie przez Dziekana Wydziału Nauk Historycznych”. [online], [dostęp 13 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://tv.umk.pl/#movie=3393.

University of Iowa Libraries. 2017. „About the Illustrations”. The atlas of early printing. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: https://atlas.lib.uiowa.edu/illustrations.php.

Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Afdeling Strategie en Coördinatie. 2017. „Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek”. Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.vlaanderen.be/weten/steunpunten/steunpunten.htm.

Watts, Duncan J., Strogatz H. Steven. 1998. „Collective dynamics of »smallworld « networks”. Nature, 393: 440–442.

Whalen, Zach. 2016. „Imj: A web-based tool for visual culture macroanalytics”. Zach Wahlen Blog. [online], [dostęp 28 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zachwhalen.net/posts/imj-a-web-based-tool-for-visual-culture-macroanalytics/.

Wikipedia. 2016. „DOI (identyfikator cyfrowy)”. [online], [ostatnia aktualizacja 23 X]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy).

Wikipedia. 2017. „Bento”. [online], [ostatnia modyfikacja 29 IV]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Bento.

Wikipedia. 2017. „Discovery-System”. [online], [ostatnia aktualizacja 6 V]. Dostępny w World Wide Web: https://de.wikipedia.org/wiki/Discovery-System.

Wikipedia. 2017. „Humanistyka cyfrowa”. [online], [dostęp 10 V]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanistyka_cyfrowa.

Wikipedia. 2017. „Massively multiplayer online game”. [online], [ostatnia aktualizacja 8 IV]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_game.

Wikipedia. 2017. „Voyager Golden Record”. [online], [ostatnia aktualizacja 21 II]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record.

Wizualizacja Informacji w Humanistyce. 2017. „Prezentacje”. [online], [dostęp 21 IV]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wizualizacjanauki.umk.pl/konferencja/.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 2015. „Wizualizacja informacji”. [online], [dostęp 19 IX]. https://wsksim.edu.pl/wizualizacja-informacji/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dodaj komentarz:

Partnerzy platformy czasopism