„Z tymi Kisterami nigdy nic nie wiadomo”. Z listów Stanisława Vincenza i Harry’ego C. Stevensa

Oliwia Glinka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00017

Abstrakt


Wybrane i przetłumaczone na język polski listy pochodzą z Archiwum Stanisława Vincenza w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a ich głównym tematem są problemy edytorskie i publikacyjne, jakie pojawiły się podczas pracy nad przekładem cyklu Na wysokiej połoninie (On the High Uplands) na język angielski.


Słowa kluczowe


literatura; przekład; Na wysokiej połoninie; folklor; korespondencja; lata pięćdziesiąte XX wieku; Stanisław Vincenz; Harry C. Stevens

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[s.a.], 1972, Marian Kister, w: Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa.

Demel R., 2006, Z archiwum pisarza rozbrojonego, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, t. 1–2.

Gisges-Zwierzchowska E., 2015, „Rój” (1924–1945). Próba monografii, Warszawa.

Kister H., 1980, „Pegazy na Kredytowej”. Wspomnienia, Warszawa.

Vincenz S., 1980, Wspomnienie o Marianie Kisterze, w: H. Kister, „Pegazy na Kredytowej”. Wspomnienia, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism