Karol Ludwik Koniński i trzy etapy doświadczania archiwum (przygotował Adam Fitas)

Adam Fitas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0014

Abstrakt


Komentarz do pism Karola Ludwika Konińskiego, aby mogły one być zrozumiałe dla szerszej grupy czytelników, powinien być z jednej strony obfity i wyczerpujący, z drugiej możliwie przejrzysty. Pogodzenie tych dwóch aspektów, choć często trudne w wydawniczej praktyce, może zostać osiągnięte tylko przy bardzo dobrej znajomości przez edytora i twórczości pisarza, i jej wyjątkowo rozległych kontekstów, i – last but not least – jego autorskiego archiwum. Wiadomo bowiem nie od dziś, że dla pełnego zrozumienia twórcy warto nie tylko udać się do jego kraju i miejsc rodzinnych, ale konieczne jest również odnalezienie i spenetrowanie pisarskich źródeł.

Słowa kluczowe


Karol Ludwik Koniński; archiwa; edytorska praktyka; komentarze rzeczowe; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Nox atra; Ex labyrintho

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Koniński K. L., 1931, Katastrofa wierności. Uwagi o „Pałubie” Karola Irzykowskiego, „Przegląd Współczesny”, t. 36.

Koniński K. L., 1961, Nox atra, wstęp H. Bednarek, Warszawa.

Koniński K. L., 1962, Ex labyrintho, wstęp K. Górski, Warszawa.

Koniński K. L., 1966, Wojna. Notatki z dnia na dzień. (Fragmenty), oprac. B. Mamoń, „Znak”, nr 9.

Koniński K. L., 1987, Uwagi. 1940–1942, wybór, wstęp, przypisy B. Mamoń, Poznań.

Koniński K. L., 2007, Szkice krytyczne. Wybór, oprac., wstępem i przypisami opatrzył A Fitas, Kraków.

Mamoń B., 1969, Karol Ludwik Koniński, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism