Więcej niż książka, więcej niż film, więcej niż gra. O czytaniu (?) Pry

Agnieszka Przybyszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.024

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie analizy i interpretacji wygrywającego liczne konkursy, przełomowego dzieła autorstwa duetu Samantha Gorman–Dany Cannzzaro (Tender Claws): noweli Pry (2014). Autorka opisuje sposób lektury tego interaktywnego multimodalnego tekstu (znacznie odbiegający od tradycyjnego sposobu czytania, wykorzystujący czytelnicze gesty), by następnie pokazać w interpretacji, jak wybrana przez autorów forma komunikatu wiąże się z wymową tekstu. Dzieło Gorman i Cannizaro jest rozpatrywane w kontekście różnych ujęć nowego czytania, zwłaszcza w świetle zaproponowanej przez Janeza Strehoveca kategorii lektury jako przejażdżki oraz koncepcją pojęcia jumpy reading, z którym Przybyszewska podejmuje dyskusję. Dopełnieniem rozważań jest postawienie pytań o kondycję krytyki literackiej w czasach literatury, której ikoną może być Pry.


Słowa kluczowe


Samantha Gorman; Dany Cannzzaro; gra; tekst multimedialny; Pry; jumpy reading

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander B., 2011, Mobile Devices: The Birth of New Designs for Small Screens, w: Alexander B., The New Digital Storytelling, Santa Barbara–Denver–Oxford.

Angel M., Gibbs A., At the Time of Writing: Digital Media, Gesture, and Handwriting, „Electronic Book Reviev” 30.08.2013, http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/gesture (01.11.2013).

Bazarnik K., 2011, Liberatura, czyli o powstawaniu gatunków (literackich), w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk i M. Górska-Olesińska, Opole.

Bolter J. D., Grusin R., 2000, Remediation. Understanding New Media, Cambridge–London.

Bouchardon S., 2014, Figures of Gestural Manipulation in Digital Fictions, w: Analyzing Digital Fiction, eds. A. Bell, A. Ensslin, H. K. Rustad, New York–London.

Brazenly Brown Presents Samantha Gorman and Danny Cannizzaro, https://vimeo.com/144161432 (30.01.2016).

Cayley J., Samantha Gorman and Danny Cannizzaro’s „Pry” by John Cayley, http://bombmagazine.org/article/3303617/samantha-gorman-and-danny-cannizzaro-s-em-pry-em (10.10.2015).

Coover R., Jaka jest przyszłość literatury?, https://www.youtube.com/watch?v=u89oTh4CrII (31.01.2016).

Coover R., Literatura okresu przejściowego, https://www.tygodnikpowszechny.pl/literatura-okresu-przejsciowego-30744 (31.01.2016).

Drucker J., Humanities Approaches to Interface Theory, „Culture Machine” 2011, No. 12.

Emerson L., 2014, Reading Writing Interfaces. From the Digital to the Bookbound, Minneapolis–London.

Flores L.L., Typing the Dancing Signifier: Jim Andrews’ (Vis) Poetics, http://drum.lib.umd.edu/handle/1903/10799 (dostęp: 20.11.2015).

Gorman S., Samantha Gorman on PRY- winner of the New Media Writing Prize, http://www.bookfutures.com/2015/02/samantha-gorman-on-pry-winner-of-new.html (31.01.2016).

Hayles K. N., 2002, Writing Machines, London–Cambridge.

Hayles K. N., 2006, The Time of Digital Poetry. From Object to Event, w: New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories, ed. A. Morris, T. Swiss, Boston.

Hayles K. N., 2008, Electronic Literature. New Horizons for the Literary, Notre Dame.

Jhave Johnston D., Prying: Jhave on the Tender Claws’ New App, https://lareviewofbooks.org/review/prying-jhave-on-tender-claws-new-appi (10.10.2015).

Levy S., Amazon: Reinventing the Book, http://europe.newsweek.com/amazon-reinventing-book-96909?rm=eu (09.11.2015).

Marinetti F. T., 1914, Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in libertá, w: Marinetti F. T., Zang tumb tumb, Milano.

Maryl M., 2009, Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst (w) sieci, t. 2, red. A. Gumkowska, Warszawa.

Pawlicka U., Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce, „Teksty Drugie” 2014, nr 3.

Przybyszewska A., Liberackość nasza współczesna. Od teorii liberackiej do zwrotu interfejsologicznego w literaturoznawstwie, „Er(r)go” 2016, nr 32.

Przybyszewska A., O retoryce rozgrywania i dotyku oraz niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans), „Teksty Drugie” 2016, nr 1.

Przybyszewska A., Po(d)żeranie tekstu. Wstęp do rozważań o czytaniu kinetycznym, w: e-polonistyka 3, red. A. Dziak, Lublin.

Simanowski R., 2009, What is and to What End Do We Read Digital Literature?, w: Literary Art in Digital Performance. Case Studies in New Media Art and Criticism, ed. F. J. Ricardo, http://dm.postmediumcritique.org/Book_LiteraryArtInDigitalPerformance.pdf (28.05.2013), New York–London.

Strehovec J., 2014, The E-Literary Text as an Instrument and Ride. Novel Forms of Digital Literature and the Expanded Concept of Reading, w: New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression: Crossing Borders, Crossing Genres, ed. M. Cornis-Pope, Amsterdam–Philadelphia.

Szczęsna E. (red.), 2015, Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Kraków.

Szczęsna E., O domniemanym zwrocie interfejsologicznym w literaturoznawstwie (kilka wstępnych rozpoznań), w: Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna.

Tosca S., Pedersen H. N., Tablets and the New Materiality of Reading, w: New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression: Crossing Borders, Crossing Genres, ed. M. Cornis-Pope, Amsterdam–Philadelphia.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism