Przepływ pracy w Open Journal Systems – wolnym i otwartym oprogramowaniu dla czasopism naukowych

Ewa Rozkosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.021

Abstrakt


Profesjonalna zmiana modelu wydawniczego czasopisma naukowego jest tożsama z wdrożeniem specjalnego systemu do zarządzania treścią czasopisma. Taki system pozwala na efektywną dystrybucję pełnych tekstów artykułów oraz usprawnia zarządzanie poszczególnymi czynnościami wydawniczymi, komunikacje ze współpracownikami. Celem autorki jest analiza procesów wydawniczych realizowanych za pośrednictwem najpopularniejszego na świecie wolnego oprogramowania do zarządzania procesem wydawniczym – Open Journal Systems.


Słowa kluczowe


Open Journal Systems; wolne oprogramowanie; czasopisma naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Forum Oświatowe, http://forumoswiatowe.pl (dostęp: 17.02.2017).

Macgregor J., Stranack K., Willinsky J., The Public Knowledge Project. Open Source Tools for Open Access to Scholarly Communication, http://book.openingscience.org/tools/the_public_knowledge_project.html (dostęp: 20.08.2014).

Mendis R., Welcome to Postcolonial Text, „Postcolonial Text” 2004, Vol. 1, No. 1, http://postcolonial.org/index.php/pct/article/view/361/807 (dostęp: 20.08.2014).

Owen B., Stranack K., The Public Knowledge Project and Open Journal Systems: open source options for small publishers, „Learned Publishing” 2012, Vol. 25, No. 2. DOI: 0.1087/20120208.

Platforma czasopism Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, http://czasopisma.upjp2.edu.pl (dostęp: 20.08.2014).

Rozkosz E., Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma, „Biuletyn EBIB” 2014, nr 4 (149), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246 (dostęp: 17.02.2017).

SPARC. Journal Management Systems, http://www.sparc.arl.org/resources/publishers/journal-management (dostęp: 30.08.2014).

Willinsky J. i in., Open Journal Systems. Skrócona instrukcja dla autora, http://czasopisma.viamedica.pl/resources/userguides/OJS-Instrukcja_autorzy.pdf (dostęp: 20.08.2014).

Willinsky J., Open Journal Systems: An example of open source software for journal management and publishing, „Library Hi Tech” 2005, Vol. 23, No. 4, s. 508. DOI: 10.1108/07378830510636300

Workflow Management Coalition, Terminology & Glossary, Documents Number WFMC-TC-1011, Issue 3.0. 1999, http://www.wfmc.org/standards/docs/TC-1011_term_glossary_v3.pdf, cyt. za: B. Gawin, Modelowanie procesów workflow typu planowanie-wykonanie w firmie telekomunikacyjnej z wykorzystaniem notacji UML, http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/tpd_pliki/publikacja/pub/14.pdf (dostęp: 17.02.2017).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism