Czyściec edytora

Tomasz Pawlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.002

Abstrakt


Prezentowany szkic jest próbą przedstawienia etapów pracy nad wydaniem listów Stanisława Ignacego Witkiewicza (które autor opracowania nazwał roboczo listami nie-do-żony, czyli do rodziny, przyjaciół, znajomych i tzw. wrogów) oraz wskazania problemów, z którymi trzeba było sobie poradzić podczas przygotowywania obu tomów Listów. Wydanie listów Witkiewicza z aparatem krytycznym, przypisami wyjaśniającymi sprawy w nich poruszane, odsyłającymi do dalszej literatury, zawierającymi dodatkowe dane z podaniem właściwego kontekstu biograficznego, historycznego itd. – miało nie tylko umożliwić czytelnikom poznanie korespondencji Witkiewicza, ale także stworzyć swego rodzaju opowieść biograficzną, która wyłaniałaby się ze wstępów poprzedzających poszczególne zespoły listów oraz z dokładnych przypisów. W artykule zostały omówione najważniejsze problemy, z którymi musiał zmagać się edytor, związane przede wszystkim z opracowaniem przypisów (konieczność zapoznania się z dziennikami, pamiętnikami, wspomnieniami i listami z tego okresu) oraz rozwiązywaniem zagadek tekstologiczno-edytorskich (np. rozstrzygnięcie autorstwa dwóch listów do Witkiewicza).

Słowa kluczowe


Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy); korespondencja; przypisy objaśniające; atrybuja autorstwa; edycje listów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Degler J., 1973, Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa.

Degler J., 2010, „Piekło edytora”, czyli o listach Witkacego do żony, „Przestrzenie Teorii”, nr 14, s. 13–32.

Degler J., 2013, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), wyd. 2, Warszawa.

Dubiński K., 2015, Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach, Warszawa.

Iwaszkiewicz J., 1963, Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość”, nr 2, s. 113–115.

Iwaszkiewicz J., 2007–2011, Dzienniki, t. 1–3, opracowanie i przypisy A. i R. Papiescy, wstępem opatrzył A. Gronczewski, Warszawa.

Jadczak R., 1988, Listy S. I. Witkiewicza do Kazimierza Twardowskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 11/12, s. 157–161.

Jasiński R., 2006, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków.

Kołodziej E., 2000, Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915–1917] 1918–1939, Warszawa.

Lechoń J., Malczewscy Z. i R., 2008, Coraz trudniej żyć a umrzeć strach. Listy 1952–1955, z autografu do druku podała, wstępem i przypisami opatrzyła B. Dorosz, Warszawa.

Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Teodora Białynickiego-Birula. Wybór, 1977, do druku podał J. Z. Brudnicki, przypisy J. Z. Brudnicki, H. Bułhak, „Przegląd Humanistyczny”, nr 10, s. 98–133.

M. Arcta słownik wyrazów obcych, 1935, oprac. H. Ułaszyn, Warszawa.

Malczewski R., 2007, Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego, wyd. 3, Łomianki.

Miezian M., 1985, Nieznane listy St. I. Witkiewicza do Kazimierza Ducha, „Tumult”, nr 7, s. 29–31.

Miezian M., 2003, Postmodernistyczny zmierz cywilizacji, Kraków.

Pawlak T., 2013, Prywatysta Witkiewicz. O maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki”, z. 2.

Pinkwart M., 2015, Wariat z Krupówek, Nowy Targ.

Report of the eighty-fourth Meeting of the British Association for the Advancement of Science. Australia: 1914 July 28–August 31, 1915, London.

Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, 1990, oprac. I. Jakimowicz przy współpracy A. Żakiewicz, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2002, Dzieła zebrane, t. 13: „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia” i inne pisma filozoficzne (1902–1932), oprac. B. Michalski, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2005, Dzieła zebrane, t. 19: Listy do żony (1923–1927), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2007, Dzieła zebrane, t. 20: Listy do żony (1928–1931), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2010, Dzieła zebrane, t. 21: Listy do żony (1932–1935), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2012, Dzieła zebrane t. 22: Listy do żony (1936–1939), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2013, Dzieła zebrane, t. 17: Listy I, oprac. i przypisami opatrzył T. Pawlak, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2014, Dzieła zebrane, t. 18: Listy II, wol. 1, oprac. i przypisami opatrzyli T. Pawlak oraz S. Okołowicz i J. Degler, Warszawa.

„W państwie duńskim Ejbōlów”. Nieznana korespondencja Stanisława Ignacego Witkiewicza, 2007, wstępem opatrzył, opracował i do druku podał T. Pawlak, „Twórczość” 2, nr 4, s. 94–105.

Zahorska A., 1928, Trucizny, Warszawa.

Żakiewicz A., 2011, Zęby pani Anny, czyli odnaleziony portret Iwaszkiewiczów, „Cenne–bezcenne–utracone”, nr 4, http://www.nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2011_4/31_Zakiewicz.pdf (dostęp: 09.12.2013).

Żuławski J., 1978, Z domu, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism